27.11.2013
Jan Král

Priority strategie rozvoje města určují lidé také na webu

Po veřejných besedách s občany, členy pracovních skupin a hlavními aktéry rozvoje se s návrhovou částí aktualizované strategie rozvoje města Liberec seznámili také představitelé městem zřizovaných organizací a společností.

Na setkání, které se konalo v historické budově radnice v úterý 26. listopadu, se sešli mimo jiných zástupci základních a mateřských škol, zoologické a botanické zahrady nebo městských lesů.

„Městem zřizované organizace, jejichž zástupci byli dnes na besedě, patří mezi důležité partnery města při zajištění realizace strategie rozvoje v Liberci. Dlouhodobě s mnohými spolupracujeme na rozvoji cestovního ruchu, proto vím, že jejich zapojení do projektu aktualizace strategie je pro rozvoj města velkou posilou,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Stejně jako při předešlých besedách, tak i na této poslední dostali přítomní šanci vyjádřit se ke konkrétním návrhům a mohli sami navrhnout konkrétní aktivity pro zlepšení života v Liberci v následujících letech.

Kdo listopadové veřejné besedy nestihl, může své připomínky k návrhové části strategie posílat až do 10. prosince 2013 na e-mail: prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz. Magistrát pro občany připravil také on-line formulář, dostupný ve stejném termínu na internetových stránkách města www.liberec.cz, kde mohou přiřadit své priority ke každému ze strategických a specifických cílů strategie.

„Finální verze dokumentu, který se stane podkladem pro rozvoj města až do roku 2020, bude po zapracování připomínek a zpracování na našem oddělení předložena radě města a následně ke schválení zastupitelstvu města, pravděpodobně v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvedla manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

Text: Jan Král

Více info: http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

On-line formulář: http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-dokumenty/strategie-rozvoje/aktualizace-strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2013-2020/navrhova-cast-strategie/formular/

 

Nastavení cookies