11.03.2014
Ing. Michaela Maturová

Rozjezdy roku: projekt podpoří začínající podnikatele z regionu

Dne 23. dubna 2014 se v nově otevřeném coworkingovém centru pro podporu podnikání v Paláci Centrum (1. máje 868/11, Liberec III-Jeřáb) uskuteční akce Rozjezdy roku.

Projekt Rozjezdy roku se zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů, zejména těch drobných. Realizuje ho telekomunikační společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. v rámci své strategie společenské odpovědnosti. Partnerem v regionu jsou podnikatelské kluby Business for Breakfast. Hlavním cílem projektu je podpořit podnikatele v začátcích podnikání tak, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí, doplnily ho službou, která v místě chybí, a přispěly k zaměstnanosti.

Rozjezdy roku pořádají již několik let soutěž o hodnotné ceny. Odměňují se vždy 3 výherci z každého regionu, nově od roku 2013 navíc i ve studentské kategorii. Výherci získají balíčky poradenských a telekomunikačních služeb a marketingový balíček pro rozvoj firmy, celostátní vítěz získá hlavní cenu ve výši 150 000 Kč. Zároveň se zájemci bezplatně mohou již před samotnou soutěží hlásit do regionálních seminářů, kde budou probírána témata související se zajištěním životaschopnosti podniku, například marketing, podnikatelské myšlení, PR a obchodní komunikace.

Rokem 2014 vstupuje tento úspěšný projekt již do 4. ročníku. Jedná se o  zavedenou akci, která přitahuje pozornost médií a stále více soutěžících. Projekt pomáhají realizovat silní a zkušení partneři, kteří vnášejí do seminářů a soutěže nejen finance, ale i své zkušenosti.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 24. března 2014. Více informací o projektu naleznete na www.soutez.rozjezdyroku.cz/

„Podpora začínajících podnikatelů, například podporou podnikatelského inkubátoru, je jednou z aktivit nové strategie rozvoje města Liberce, která bude předložena radním a zastupitelům města k projednání ve druhé polovině roku 2014,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky zodpovědný za rozvoj města.

Info o nové strategii: www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Nastavení cookies