03.03.2014
Ing. Štěpánka Koutecká

Chystáte se zateplovat panelový dům?

A víte, zda u vás nebydlí rorýsi? S blížícím se hnízdním období rorýse obecného (Apus apus) upozorňujeme, že správné načasování rekonstrukce, či zateplování domu může zachránit populaci tohoto živočicha…

S blížícím se hnízdním období rorýse obecného (Apus apus) upozorňujeme, že správné načasování rekonstrukce, či zateplování domu může zachránit populaci tohoto živočicha…..

Chystáte se zateplovat dům v období 20.4. – 10.8., tj. hnízdním období rorýse obecného? Kontaktujte příslušný orgán ochrany přírody a tím vyloučíte či potvrdíte domněnku o výskytu rorýse obecného ve vašem domě. V případě, že je váš dům hnízdištěm tohoto druhu, hrozí vám vysoké sankce, pokud by došlo k ohrožení či zničení jeho populace. Rorýs obecný je dle platné vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. řazen k zvláště chráněným živočichům (kat. ohrožený). Dle ust. § 50, odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění, jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou jimi užívaná sídla (přirozená i umělá) a jejich biotop. Zakázáno je škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, a je také zakázáno ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia. Provádění rekonstrukcí budov v hnízdím období rorýse obecného je nebo může být škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje.

Jak postupovat a jaká jednoduchá technická opatření přijmout, aby nedošlo k devastaci jejich populace najdete www.rorysi.cz

Nastavení cookies