03.09.2014

Veřejná setkání

Zásadní součástí procesu akatualizace strategie rozvoje města je komunikace s veřejností. Ve dnech 14. a 15. května proběhlo fórum pro podnikatele, fórum pro NNO a setkání s Parlamentem mladých. Stručné články popisující tyto proběhlé akce jsou dostupné v Aktualitách.

28.5.2013 pak od 17:00 v jídelně Krajské nemocnice Liberec proběhlo velké úvodní veřejné setkání, jehož podstatou byla diskuze o budoucnosti města a prioritách dalšího vývoje, seznámení s průběžnými výsledky dotazníkového šetření.

V listopadu se uskutečnila veřejná představení návrhové části Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020. Proběhly dvě besedy pro širokou veřejnost, jedno setkání s členy pracovních skupin, jedna beseda pro tzv. hlavní aktéry rozvoje města a poslední setkání bylo s městskými společnostmi a organizacemi. Cílem bylo diskutovat o navržených cílech a opatřeních, včetně návrhu nových aktivit.

V případě nutnosti komplexního hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví se uskuteční veřejné projednání s veřejností.

Poslední plánované veřejné setkání týkající se strategie rozvoje města proběhne s cílem představit veřejnosti finální podobu strategie.

 

Reportáže a zprávy z květnových setkání můžete shlédnout zde:

Setkání s veřejností

 

Setkání hlavních aktérů rozvoje

Nastavení cookies