11.10.2013

Zápisy

Z každého setkání pracovní skupiny je následně zpracován zápis, který je zasílán členům pracovní skupiny. Zápisy jsou rovněž dostupné zde.

Nastavení cookies