07.12.2017
Jana Kodymová

33 ředitelkám a ředitelům mateřských a základních škol končí funkční období

V roce 2018 končí šestileté funkční období 19 ředitelkám mateřských škol a 13 ředitelkám a ředitelům základních škol, na začátku roku 2019 pak dalšímu řediteli ZŠ. Rada města v úterý vzala tuto skutečnost na vědomí a jednala o dalším postupu.

 

Statutární město Liberec jako zřizovatel škol může na základě školského zákona vyhlásit konkurz na místa ředitelů s končícím funkčním obdobím, pokud tak neučiní, funkční období se automaticky prodlouží o dalších 6 let (2018 – 2024). „Radní ve shodě s výborem pro vzdělávání schválili, abychom ředitelkám mateřských škol prodloužili funkční období, ale u základních škol vyhlásili konkurzy. Chceme tak založit systémové řešení, aby ředitelé ZŠ dostali každých šest let prostor obhájit své vize, ale také si udrželi vysokou míru motivace pro tak manažersky důležitou a zodpovědnou funkci. V roce 2018 se tento postup dotkne prvních 14 ředitelů z 22,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Rezort školství a sociálních věcí v průběhu posledních měsíců vedl individuální pohovory se všemi 33 ředitelkami a řediteli škol, mapoval také situaci v jiných statutárních městech a krajích. „Statutární města uplatňují různé postupy, od automatického prodloužení, přes výběrové konkurzy až k těm plošným. Plošné konkurzy bude na svých středních školách v příštím roce vyhlašovat i Liberecký kraj, takže dvě největší samosprávy kraje v tomto budou postupovat jednotně,“ dodal náměstek Ivan Langr.

Město Liberec jako zřizovatel vyhlásilo konkurzy na místa ředitelů mateřských a základních škol poprvé v roce 2012. Vyhlásit konkurzy musí zřizovatel vždy, pokud to navrhne Česká školní inspekce nebo školská rada. Město zřizuje celkem 30 mateřských škol, 22 základních škol a DDM Větrník.