10.12.2021
Jana Kodymová DiS.

Bazén zůstává otevřený, kormidlo přebírá město Liberec

Městský bazén slouží občanům a návštěvníkům Liberce téměř 40 let. Od svého otevření v roce 1984 byl provozován městem a poté soukromou společností. Všichni se vždy snažili o zajištění plavání pro veřejnost, školy a plavecké oddíly. Bazén navštěvovalo před pandemií až 350 000 plavců ročně. Nyní je budova městského bazénu na hranici své životnosti, nájemní smlouva s provozovatelem končí a město Liberec se rozhodlo s ohledem na plánovanou rekonstrukci v roce 2023 udržet provoz prostřednictvím nově zřízené městské společnosti Bazén Liberec, s.r.o.

Stotisícový Liberec, jako město sportu, nabízí opravdu široké sportovní vyžití a možnost plavání v krytém bazénu je neodmyslitelnou součástí. Navíc autor návrhu, architekt Pavel Švancar mu vtisknul unikátní atmosféru, a i dnes nadchne svou nadčasovostí, bohužel však únava materiálů a technologií se hlásí a ovlivňuje celý provoz. O komplexní rekonstrukci se uvažuje téměř deset let. Představy, jak k opravám přistoupit se samozřejmě liší, ale jisté je jen jedno, a to že současný stav neumožňuje postupnou rekonstrukci, ale vyžaduje celkovou. Než k ní dojde, bude spravovat a provozovat bazén město skrze svou společnost, kterou zaštítí jednatelé Ing Robert Korselt, Ing. Petr Kořínek a provozně-technický ředitel Leoš Borkovec.  Během měsíců říjen a listopad probíhala první fáze příprav k převzetí bazénu. Nejdůležitější jsou zaměstnanci, a ti zůstali všichni bazénu věrni a pokračují na svých pozicích i pod taktovkou města, za což jim patří dík. Nemalou roli v plynulém přechodu ze soukromého na městského provozovatele mají dlouholetí jednatelé Ještědské sportovní spol. s r.o., pan Jan Švec a pan Miroslav Janouch. Poděkování za jejich práci v bazénu vyjádřil primátor města Ing. Jaroslav Zámečník: „Pánové Švec a Janouch začali v roce 1994 vést bazén a dobře to dělali celých 27 let bez zásadních přestávek. Když přišli do bazénu, návštěvnost nebyla zdaleka taková, na jakou jsme byli zvyklí v letech před covidem, to je jejich práce. Rád bych jim tedy vyjádřil velký dík za tu výdrž, za to, že byl bazén jedno z nejnavštěvovanějších sportovišť města Liberec a předal jim jako dárek neomezenou permanentku na všechny služby v bazénu a zároveň je požádal, aby chodili do bazénu a v případě nedostatků, je novému vedení pomohli radou řešit.“

I když se ceny energií zvýšili, ceny vstupného v počátečním období zůstávají beze změn. K ceníku dodává nový ředitel městského bazénu Leoš Borkovec: „Cílem je realizovat takovou cenovou politiku, aby byl naplněn i veřejný zájem v oblasti služeb tohoto areálu, což se za přispění Statutárního města Liberce podařilo zajistit. Z tohoto důvodu zůstává základní ceník nezměněn.  Již brzy bude zahájen prodej celoroční permanentky pro rok 2022. Její cena byla stanovena na částku 3 900 Kč pro dospělého a 2 900 Kč pro dítě, studenta a seniora. Nutno podotknout, že tato částka je v poloviční výši než stanovené roční předplatné permanentka. Bonusem pro předplatitele je časově omezená akce, kdy koupí permanentky do 30. ledna 2022, obdrží kupující voucher na večerní lyžování na nové sjezdovce ve Skiareálu Ještěd.“ Voucher na celoroční permanentku bude k dispozici k nákupu online na webovém portálu www.evstupenka.cz  nebo osobně na informačním centru Magistrátu města Liberec. Voucher budou mít plavci možnost vyměnit za permanentku v lednu 2022 po převzetí a znovuotevření provozu, tedy od 8.1.2022.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., který má bazén v gesci, přeje plavcům a bazénu: „Přeji rychlou vodu v bazénu a hodně nových permanentkářů.“

 

Ing. Robert Korselt, Ing. Petr Kořínek, jednatelé Bazén Liberec, s.r.o.       

 Leoš Borkovec, ředitel Bazén Liberec, s.r.o.

 

Nastavení cookies