16.11.2023

Hledá se Kulturní počin roků 2022 a 2023!

Dodatečně jsme rozšířili nominace na Kulturní počin 2023 o aktivity/projekty také z roku 2022. Soutěží se opět ve třech kategoriích – kultura na území města, reprezentace města a dvorana slávy – vítězové obdrží finanční ocenění.

Do každé z kategorií lze posílat nominace po celý kalendářní rok 2023, posledním dnem pro přijetí nominace je pátek 5. ledna 2024, a to výhradně vyplněním jednoduché elektronické přihlášky na webových stránkách města. „Kulturním počinem může být prakticky cokoli, co má nějakou uměleckou hodnotu (odborná atraktivita), přínos pro veřejnost, co je v daném roce nejpopulárnější či nejvíce navštívené (divácká atraktivita) atd. Tady necháváme předkladatelům volné pole pro jejich úvahu,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Jediné, do čeho se musí potenciální navrhovatel formálně vejít, jsou tři předem dané kategorie. „Nominovat lze buď kulturní počin na území města, tedy jakoukoli kulturní událost realizovanou v roce 2022 nebo v roce 2023 v Liberci; reprezentaci města, tedy kulturní událost za hranicemi Liberce – třeba soutěže, významná vystoupení či ocenění; nebo dvoranu slávy, tedy mimořádný individuální výkon či dlouhodobou zásluhu v kulturní oblasti,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Laureáty kulturního počinu z minulých let mj. jsou Německo-česká výstava 1906/2016 Oblastní galerie Liberec – Lázně (2016), mladí houslisté Milan Kostelenec (2017) a Daniel Matejča (2019), statutární město Liberec za zrestaurování mariánského (morového) sloupu v tzv. barokní zahradě (2018) či expozice spolku G300 Liberec 89 (2019). Do dvorany slávy, kterou vyhlašujeme teprve od roku 2019, pak vstoupilo v roce 70. výročí svého založení Naivní divadlo Liberec.

Nastavení cookies