20.10.2021
Jan Král

Liberec ocenil spisovatelku a inovátora

Liberec udělil medaili města dalším významným osobnostem. Ocenění předal primátor Jaroslav Zámečník v úterý 19. října při slavnostním ceremoniálu v obřadní síni radnice Mileně Hercíkové za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vzdělávání a literatury a Vojtěchu Pražmovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Milena Hercíková (*1936) je spisovatelka a bývalá učitelka. Po šťastném dětství jí v dubnu 1945 život přichystal těžkou zkoušku. Při jednom zposledních náletů přišla o pravou ruku. Díky ohromné vůli a pomoci rodičů se naučila vše zvládat levou rukou. Nejen psaní a běžné denní úkoly, ale později také třeba pletení. Milena absolvovala pedagogickou školu, po ukončení studií učila nejdříve rok ve Vesci a pak dva roky ve škole Na Jeřábu. Zde založila recitační soubor, se kterým  vyhrála Wolkerův Prostějov. Ten ostatně vyhrála  dvakrát jako sólová recitátorka.

Vítězství recitačního souboru nezůstalo bez odezvy. Tehdejší školní inspektor, pozdější ředitel Hudební školy pan Vladimír Hrdina, nabídl paní Hercíkové vedení nově založeného literárně-dramatického oddělení. Z Hudební školy se stala Lidová škola umění a kromě hudebního a literárně-dramatického oboru vznikl ještě obor pěvecký, výtvarný a taneční. V Lidové škole umění, později přejmenované na Základní uměleckou školu, učila paní Hercíková až do roku 2016.

Z nepřeberného množství jejích  žáků vyrostli milovníci poezie a literatury. Mnozí úspěšně reprezentovali školu na recitačních soutěžích, kde často vyhrávali a obsazovali přední místa. Paní Hercíková se stala nepostradatelnou při uvádění mnohých koncertních a jiných akcí, a i když sama se kvůli svému handicapu nemohla stát herečkou, dokázala na tuto profesi připravit i své žáky. Je také autorkou devíti především poetických knížek především pro děti.

Vojtěch Pražma (*1943) je vědec, výzkumník a inovátor. Absolvoval ČVUT FS v roce 1966, habilitoval se v roce 1988 v oboru Technická kybernetika. Po absolvování ČVUT pracoval 8 let ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky v Praze. Poté se vrátil na ČVUT a specializoval se v oboru Technická kybernetika. Prošel řadou funkcí na Strojní fakultě ČVUT, z nichž nejvýznamnější byla proděkan pro vědu a výzkum. V roce 1995 odešel z ČVUT a věnuje se  soukromému  podnikání.

Nyní je finančním, vývojovým a strategickým ředitelem firmy Modelárna LIAZ spol. s r.o. Tento podnik dnes představuje špičkové pracoviště uznávané v EU v oblasti vývoje a výroby nástrojů pro automobilový průmysl. Vroce 2018 obnovil jako firmu LIAZ s.r.o. Liberecké Aero Závody,  kdeje předsedou představenstva. Firma vyvíjí a vyrábí víceúčelové bezpilotní vrtulníky.

Odborným zájmem docenta Pražmy jsou speciální výrobní technologie a řízení technologických procesů. Spolu s jeho vysokou konstrukční dovedností a schopností vývoje a inovací dosahuje se svým týmem jedinečných výsledků. Vede vývoj technologii pro nejsložitější nástroje hlavně pro vnitřní díly aut, vývoj a výrobu bezpilotních vrtulníku.  Pracuje pro nejvýznačnější světové firmy v oboru. V roce 1998 se stal členem ROTARY International v klubu RC Praha Staré Město. Po přestěhování do Liberce v roce 2004 se  stal členem klubu RC Liberec - Jablonec. Po dobu členství v Liberci byl několikrát prezidentem klubu a obdržel 2x vyznamenání.
 

Nastavení cookies