05.08.2021

Liberec posiluje systém varování před povodněmi

Více než stovku nových hlásičů, devět elektronických sirén a čtyři čidla pro monitorování výšky hladiny vodních toků instalují v těchto dnech technici na vytipovaných místech v Liberci.

Do posílení varovného a informačního systému, které mají včas varovat složky Integrovaného záchranného systému a veřejnost před ohrožením například během povodní nebo při jiných mimořádných událostech, město investovalo zhruba 9 milionů korun. Sedmdesát procent z této částky získalo jako dotaci od Ministerstva životního prostředí.

Nové moderní sirény umožní svolání dobrovolných hasičů k výjezdu, ale také předávání informací obyvatelům v přilehlých lokalitách. Rozšířením varovného a informačního systému dojde k výraznému zlepšení možností tak, aby orgány města nebo složky IZS při vzniku náhlých krizových situací mohly co nejdříve varovat občany a podat o konkrétní události i hlasovou informaci.

„Bezpečnost a ochrana životů i zdraví občanů našeho města je pro nás jednou z priorit. Zvlášť po nedávné bleskové povodni, která jen na městském majetku způsobila škody téměř za 240 milionů, se ukazuje, jak důležité je město co nejlépe chránit právě před nečekanými událostmi. Umístění nových hlásičů bylo vybíráno hlavně v lokalitách, kde žije nebo se shromažďuje velký počet obyvatel. Tedy u nákupních center, sportovišť, školských zařízení, na sídlištích, v hustě zastavěných částech města. Hladinová čidla budou instalována na vodní toky, které jsou přítokem řeky Nisy a mohou významným způsobem ovlivňovat i její průtok,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Součástí projektu za 9 milionů korun je mimo jiné i výměna devíti starých rotačních sirén na nové budově magistrátu a hasičských zbrojnicích městských jednotek požární ochrany.

Posílení zvukového varovného a informačního systému sirénami je podle primátora důležité mimo jiné i proto, že podle aktuálních zkušeností ze světa nelze spoléhat na upozornění před nebezpečím pouze prostřednictvím rádia a mobilních sítí.

„Ukázalo se to bohužel i při nedávném neštěstí v Německu, kde při rozsáhlých povodních tyto sítě selhaly a podle expertů kvůli tomu obyvatelé některých obcí nebyli před velkou vodou včas varováni. Proto dnes některé z nich hlasitě žádají, aby se do systému vrátily opět staré dobré sirény,“ upozorňuje primátor Jaroslav Zámečník. 

Nastavení cookies