25.10.2021

Město chystá veřejnou diskusi na téma: Jaká bude nová „Horská“? Lidé mohou dávat vlastní podněty

Setkání s veřejností na téma: Jaká bude nová „Horská“ připravuje na 1. listopadu vedení města Liberec a jeho Kancelář architektury. V části lokality v uplynulých letech vznikla územní studie pro výstavbu, jejíž podobu ale město už nemůže změnit ani ovlivnit.

Aktuální diskuse s občany se proto bude týkat především místa, které na ni navazuje, a jehož rozvoj chce město ve spolupráci s místními obyvateli změnit v atraktivnější plochu. Jde o místo vyznačené na přiložené mapce červeným ohraničením.

Součástí debaty bude i představení plánů, jak daná lokalita do budoucna poroste a co to pro zmíněné území bude znamenat. V rámci diskuse mohou lidé navrhovat i vlastní podněty, které se později můžou stát součástí budoucí urbanistické soutěže.

Zajímá nás, v jaké podobě se má toto místo stát součástí celé rostoucí čtvrti, která tu postupně vzniká a bude se dále rozvíjet. Chceme slyšet i názory přímo od občanů města a zjistit od nich, co jim v této čtvrti chybí. A současně od nich získat i případné podněty a připomínky pro chystané zadání urbanistické soutěže,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Během setkání budou účastníkům představeny plány, jak celá lokalita Horská poroste a co jednotlivé změny můžou pro území v městské části Ruprechtic znamenat.

„Současně veřejnosti ukážeme záměr, jak by podle našeho návrhu měla budoucí urbanistická soutěž vypadat. Do ní chceme zapracovat právě i podněty lidí, kteří tu žijí, nebo se o tuto lokalitu zajímají. Každý, kdo přijde, tak bude mít příležitost do jisté míry ovlivnit, jak bude Horská vypadat,“ upozorňuje vedoucí Kanceláře architektury města Liberec Jiří Janďourek.

Setkání se uskuteční v pondělí 1. listopadu 2021 od 17 hodin v jídelně ZŠ Lesní (Lesní 575/12).

Program:

  • 17:00 úvod setkání s občany
  • 17:15 představení záměru urbanistické soutěže „Horská“
  • 17:45 participace nad zadáním soutěže
  • 18:15 diskuze

Veřejná diskuse proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Nastavení cookies