02.09.2020
Jana Kodymová DiS.

Město Liberec žádá o dotaci na revitalizaci lesů na Ještědu

Město Liberec opakovaně požádá o dotaci na revitalizaci lesního porostu na Ještědu. Z téměř 106 hektarů lesních pozemků ve vlastnictví města na severním svahu Ještědského hřbetu pod Horským hotelem a vysílačem Ještěd tvoří 90 ha lesní porost. Žádost do Operačního programu Životního prostředí už podána byla, a to v roce 2018. Dotace byla tehdy schválena.

Vedení města však tenkrát projekt zastavilo, protože nemělo v ruce posouzení vlivu stavby nové sjezdovky Skalka na životní prostředí, tzv. EIA, a z toho plynoucí zpřesňující podmínky zalesnění a další opatření vedoucí například ke stabilizaci lesních porostů. EIA byla schválena letos na jaře, 29. dubna. A proto dnes necháváme aktualizovat původní studii, kterou tehdy zadal a nechal vypracovat odbor strategického rozvoje a dotací. Odbor to tehdy zadal zpracovat organizaci Čmelák – Společnost přátel přírody,  z.s.,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Jedná se konkrétně o návrh podsadeb a výsadeb, například jedlí bělokorou, javorem klenem, bukem lesním a dalšími dřevinami. „Dále je to návrh různých opatření, která vedou ke stabilizaci lesních porostů či k tzv. rekonstrukci lesních porostů, a to především v horní hřebenové části lesa, kde je nyní ve velkém procentu zastoupen hynoucí smrk pichlavý,“ popisuje ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml.

„Na ploše devadesáti hektarů by tak mělo dojít k výsadbě téměř dvou desítek tisíc stromů,“ doplňuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.  

Celkové náklady se předpokládají ve výši 2,5 milionů korun a revitalizace by měla být hotova během jedné sezóny, tedy do konce roku 2021 nebo nejpozději do poloviny roku 2022.  Studii proveditelnosti pro město zhotoví jeho příspěvková organizace Městské lesy Liberec. 

 „Aktualizace spočívá v rozšíření zájmového území na celou plochu, která vychází z EIA, v souladu s aktuální projektovou dokumentací,“ uvádí ředitel Městských lesů Liberec, p.o., Jiří Bliml.

„Kolegové z Odboru územního plánování také se společností TMR (současný provozovatel areálu) vytipovávají pozemky, kde by TMR kompenzačně vysadila lesní porost. Vše je v tuto chvíli ve fázi hledání vhodných lokalit k výsadbě,“ uvádí primátor Jaroslav Zámečník.

Zároveň město Liberec vysadí další stromy v Barvířské ulici. Na tuto akci město požádá o dotaci ze stejného operačního programu. Město také připravuje žádost o finanční podporu na revitalizaci veřejné zeleně ve Fibichově ulici a ve spolupráci s Kanceláří architektury města je v plánu obnova zeleně a veřejného prostoru ve Vítězné ulici.

Nastavení cookies