08.12.2020
Jan Král

Opravená kaple Božího hrobu

V úterý 8. prosince město slavnostně převzalo opravenou barokní kapli Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci.

Komplexní renovace exteriéru a interiéru cenné památky z 18. století (1772) včetně střechy a restaurátorských prací trvala od září 2020 do začátku prosince a nyní byla úspěšně ukončena. Finančně se na stavební akci podílelo město Liberec a Liberecký kraj.

Podle náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra přišla záchrana ohrožené kaple z roku 1722 na poslední chvíli. Další zimu by už památka nepřežila. Stavbu provedla firma Aron house, jež zakázku získala.

Užívejte si Barokní zahradu s kostelem, kaplí a mariánským sloupem M. B. Brauna (restaurován 2018) k odpočinku i rozjímání, stojí za to. A třeba se zahrada stane i vyhledávaným svatebním místem,” uvedl náměstek Ivan Langr.

Video na Facebooku města z předání opravené kaple.

Kaple stála původně v blízkosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a do zahrady byla přesunuta v roce 1865. Naposledy prošla opravou v roce 1986. Dlouhé roky do ní však zatékalo, hlavně poté co před lety zloději ukradli měděné plechy ze střechy. První záchranné práce provedl letos na jaře restaurátor Radomil Šolc, staticky zajistil věžičku a kapli zakryl.

Oprava kaple byla další fází celkové revitalizace takzvané Barokní zahrady u kostela Nalezení sv. Kříže. Před dvěma lety nechalo město zrestaurovat opodál stojící vzácný morový (mariánský) sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Figurální památku z roku 1719 získalo město po dohodě s římskokatolickou církví bezúplatně do svého majetku.

Barokní zahrada je součástí přeshraniční turistické stezky projektu Via Sacra. Stezka propojuje výjimečné sakrální památky v Horní Lužici, severních Čechách a Dolním Slezsku. V plánu města je vytvořit v tomto polozapomenutém místě Liberce atraktivní historické zákoutí pro turisty a Liberečany. V budoucnu tady ještě vzniknou cesty a město umístí lavičky.

Původní stav těsně před zahájením rekonstrukce:

Nastavení cookies