19.03.2021
Jan Král

Plán sdružených oprav komunikací v roce 2021

Podívejte se, které ulice město Liberec společně s vlastníky inženýrských sítí v letošním roce opraví. Jedná se převážně o komunikace ve vlastnictví města. Dole na stránce najdete přehled oprav Ředitelství silnic a dálnic na území Liberce. Stránku průběžně aktualizujeme.

Práce budou v letošním roce probíhat celkem v sedmi lokalitách. Mezi akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří práce v ulicích Javorová, Jiskrova, Slovenská, Srbská, Sokolská, Ondříčkova a Plužní. Město proto připravilo plán dopravních omezení a jejich objízdných tras. Cílem připraveného plánu je zkoordinovat všechny práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě. Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace.

„Každoroční opravy komunikací a inženýrských sítí jsou potřebné, nicméně bohužel s sebou přinášejí nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ vysvětluje náměstek pro technickou správu majetku města Jiří Šolc.

„Zdvořile žádám liberecké řidiče a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší časovou náročnost a větší přípravu před jízdou, nicméně věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic a chodníků a současně i kanalizace, vodovodu, plynovodu a dalších sítí ve městě,“ uzavírá primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Sdružené investice (vlastníci inženýrských sítí s městem Liberec):

ulice Slovenská

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 16.3.2021 – 14.11.2021
 • Bude opraven vodovod a kanalizace s následnou obnovou povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení 
 • úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách (oprava IS hotova, podle termínu nástupu firmy na opravu komunikace bude upřesněn konec uzavírky, zatím do konce září)

ulice Plužní

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 22.3.2021 – 21.11.2021
 • Bude prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce a úprava STL plynovodu a poté dojde k opravě povrchu a přilehlých zpevněných ploch
 • úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách (oprava IS do 15.9.2021, poté oprava komunikace do 31.10.2021)

Lokalita Slovanské údolí + ulice Javorová

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 12.4.2021  - 25.11.2021
 • Bude prováděna oprava vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu a následně oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení
 • úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách (oprava IS prodloužena do konce uzavírky, oprava komunikace je přesunuta na rok 2022)

ulice Jiskrova

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 12.4.2021 – 19.12.2021
 • Dojde k rekonstrukci kanalizace, vodovodu, plynovodu, kabelového vedení NN s následnou opravou povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení 
 • úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách (oprava IS do 30.9.2021, oprava komunikace by měla začít v druhé polovině září)

ulice Srbská

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 7.6.2021 – 31.10.2021
 • Proběhne oprava kanalizace a vodovodu a poté obnova povrchu komunikace
 • úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách (oprava IS  bude dokončena 20.8.2021, následná oprava komunikace by měla být řádně dokončena do konce září)

ulice Sokolská

 • úplná uzavírka komunikace od 12. 7. do 30. 11. 2021
 • Bude opravena kanalizace a vodovod, plynovod a poté oprava povrchu komunikace, chodníků, přilehlých ploch a veřejného osvětlení.
 • oprava inženýrských sítí
 • následná úprava povrchů
 • projekt konečných stavebních úprav komunikace a chodníků řeší KAM a plánuje na rok 2022

Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 05 – 10/2021
 • Proběhne oprava opěrné zdi a vyvolané přeložky stávajícího kabelového vedení ČEZ, CETIN a veřejného osvětlení 
 • v roce 2022 rekonstrukce IS

Zvýšená bezpečnost dopravy:

křižovatka Letná x Stračí 

 • částečná uzavírka Letné ul. a úplná uzavírka ul. Stračí v termínu od 2.8.2021 – 30.10.2021
 • Dojde k úpravě křižovatky, komunikace a chodníků, odvodnění, dešťových kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a napájení a kabeláž světelného signalizačního zařízení 

ulice Blažkova

 • částečná uzavírka proběhne s minimálním dopravním omezením v termínu od 11/2021 - 01/2022
 • Bude upraven přechod pro chodce a světelné signalizační zařízení

ulice Na Pláni, Lipová

 • částečná uzavírka proběhne s minimálním dopravním omezením v termínu od 09/2021
 • Bude upraven přechod pro chodce a světelné signalizační zařízení

Ostatní akce:

ulice Pastýřská

 • parkoviště P+R - uzavření parkoviště
 • částečná uzavírka ul. Ruská a Tržního náměstí. 
 • bude opraven povrch parkoviště, komunikace, chodníků a veřejné osvětlení

Oprava mostu v ulici Hanychovská 

 • částečná uzavírka ul. Hanychovská a úplná uzavírka ulic Křižíkova a Kralická v termínu 04 - 10/2021
 • Proběhne oprava mostu přes Janovodolský potok
 • rekonstrukce je v režii DPMLJ

Strakonická

 • úplná uzavírka komunikace v termínu 6.4.2021 – 6.6.2021
 • Proběhne oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení 
 • akce pokračuje již z roku 2020 ( z důvodu zimního období pozastaveno)

Oprava opěrné zdi Oblačná

 • částečná uzavírka komunikace v termínu 04 – 06/2021
 • oprava opěrné zdi a vybudování parkovací plochy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude v letošním roce realizovat:

Práce na hlavním průtahu I/35 v Liberci:

Most u Makra v Doubí

04–11/2021
Demolice a výstavba nového mostu ve směru z Turnova před sjezdem na Makro (nad kruhovým objezdem v Hodkovické ulici). Doprava bude svedena do druhého jízdního pásu v režimu 2+1, celý most se bude bourat a stavět nový, počátek ihned po Velikonocích 5. dubna. Předpokládané dokončení do konce října, provoz pod mostem bude řízen kyvadlově semafory a dva víkendy v průběhu výstavby bude úplně uzavřen kvůli demolici.

Most u Babylonu přes Košickou

léto, do 08/2021
Oprava mostu ve směru na Turnov potrvá 3–4 měsíce, provoz bude veden druhým jízdním pásem a doprava pod mostem omezena na co nejkratší dobu.

Stráž nad Nisou – Liberec

03–07/2021
Rekonstrukce vozovky. Opravovat se bude jízdní pás Děčín – Liberec, doprava svedena do druhého jízdního pásu, dopravní omezení jako v loňském roce. Úplná uzavírka s převedením provozu na druhý jízdní pás.

Liberec – Stráž nad Nisou

03–08/2021
Uzavřen bude rychlý pruh v obou směrech na etapy od tunelu až po Casino ve Stráži nad Nisou. Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou. Oddělení těchto oprav od ostatních stavebních prací při rekonstrukci vozovky umožní zkrácení doby uzavírek čtyřpruhové komunikace procházející intravilánem města. Zvolení tohoto technologického postupu zkrátí dobu uzavírky z 10 měsíců (provádění výkopem) na 2 měsíce.

Ostatní práce ŘSD:

Krásná Studánka – kruhový objezd

08–11/2021
Stavba veřejného osvětlení na kruhovém objezdu, bude uzavřena krajnice a zúžen jízdní pruh, v některých etapách provoz řízen kyvadlově semafory.

Nová Ruda

08–10/2021
Ulice Jablonecká a Tanvaldská v úseku od ulice Hedvábná po ulici u Pivovaru a od ulice Klášterní po ulici Na Bídě. Bude probíhat výměna krytu vozovky po polovinách, provoz řízen semafory.

Termíny jednotlivých prací mohou být upraveny podle aktuálního vývoje situace. Termíny uzavírek najdete vždy aktuálně na webu http://www.dopravniinfo.czhttps://bezpecnadoprava.liberec.cz/

Pro všechny uzavírky v Liberci sledujte web http://www.dopravniinfo.cz, kde najdete investiční akce také dalších vlastníků komunikací (Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic) na území města.

Nastavení cookies