19.01.2021

Radní Liberce a Libereckého kraje jednali o parkovacím domu, terminálu i zoologické a botanické zahradě

O budoucí podobě libereckého autobusového nádraží, včetně výstavby nového parkovacího domu a krajského terminálu (tzv. Central station), ale i o budoucnosti liberecké zoologické a botanické zahrady, jednali na svém pravidelném setkání radní statutárního města Liberec a Libereckého kraje.

Obě strany mají v nejbližší době podepsat i dodatek k memorandu, které má podpořit novou příležitost propojení autobusového terminálu s hlavním vlakovým nádražím.

Jedním z klíčových bodů jednání radních se stal prostor před libereckým hlavním vlakovým nádražím, který v budoucnu dozná významných změn. Smyslem navrhovaných úprav je odvést běžnou automobilovou dopravu z prostoru před nádražím a celou lokalitu zklidnit a zpříjemnit tak, aby působila dostatečně reprezentativně. Spojení automobilové, vlakové, autobusové dopravy, cyklodopravy a místa pro pěší už město v plánu mělo. Nyní se k němu vrací, a to v konkrétnější podobě integrovaného dopravního uzlu. Mohl by tak vzniknout jeden společný terminál evropského formátu dohromady pro vlaky i autobusy.

„Krajský terminál podle návrhu Kanceláře architektury města (KAM) Liberec zahrnuje zřízení zastávek autobusů přímo v místě vlakového nádraží tak, aby se veškerý čilý ruch, spojený s cestováním, koncentroval na jednom místě. Cestujícím v budoucnu poskytne větší komfort při cestování vlakem i autobusem. Liberec díky tomu získá kultivované prostředí a důstojný vstup do stotisícového města. V tuto chvíli jsme na začátku celého procesu. Nicméně věřím, že se nám povede ho zrealizovat,“ říká k záměru primátor Jaroslav Zámečník.

Zastávky autobusů by vznikly v místě nevyužívaných kolejí podél hlavní nádražní budovy, na současném nástupišti 1 a 2. Tam by byly nástupní zastávky a ty výstupní pak před budovou pošty. K autobusům by bylo tak možné přistupovat přímo z nádražní haly. Tím by se vytvořilo společné přestupní místo pro vlaky a autobusy. Z velké nádražní haly by se tak stala společná odbavovací hala pro cestující vlakem i příměstskou autobusovou dopravou. Liberec se tímto posune mezi vyspělá evropská města.

„Takové řešení by znamenalo vybudovat přeložku úseku stávajících ulic Nákladní a Žitavská. Řidiči mířící rovně by už nemuseli jezdit přes komplikovanou křižovatku, ale objeli by nádražní budovu z opačné strany. Tudy by projížděli také autobusy MHD a příměstské autobusy. Uvažuje se i o zřízení odstavného parkoviště P+R v místě boční nákladní haly. Strategickým záměrem statutárního města je ale také vybudovat parkovací dům na místě současného autobusového terminálu. Parkování by bylo kryté a pojalo by až 700 míst. Úprava veřejného prostoru kolem je součástí tohoto záměru a zahrnuje odpočinkovou zónu, zeleň, sociální zázemí. A současně i možnou budoucí bytovou zástavbu v prodloužené Matoušově ulici,“ říká k projektu vedoucí KAM Liberec architekt Jiří Janďourek.

Pro rozvoj území v okolí vlakového nádraží a vytvoření krajského terminálu je důležité stanovisko Správy železnic, která má letos zpracovat studii proveditelnosti pro železniční trasu Mladá Boleslav – Liberec – státní hranice, jejíž součástí je postradatelnost tří kolejí za hlavní nádražní budovou v Liberci. V případě, že rozhodne kladně, bude možné integraci obou nádraží zahájit. „K tomu ale potřebujeme souhru mezi městem, Libereckým krajem a Správou železnic. Proto jsme s Libereckým krajem už dříve uzavřeli memorandum o společném postupu a nyní ho budeme aktualizovat,“ vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Vedení města Liberec před časem oznámilo, že už nebude podporovat myšlenku původního projektu, který řešil stavbu parkovacího domu a proměnu autobusového nádraží. Podle primátora Jaroslava Zámečníka je zastaralý a město se rozhodlo pro nový projekt, který odpovídá 21. století. A současně komplexně řeší celé území.

Podobně to vidí i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který nový návrh považuje jednoznačně za lepší řešení. „Je to ekonomicky výhodnější. Investicí do jednoho propojeného projektu uspoříme výraznou část peněz. Původní projekt nebyl dobře připravený, protože do autobusového nádraží by se nevešla ani polovina autobusů, které tam dnes každé ráno přijíždějí. Občas je dobré si přiznat, že než za každou cenu utrácet evropské dotace za něco, co pak nebude fungovat, je lepší projekt přepracovat a udělat jej znovu a pořádně. A to je právě tento případ,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kromě memoranda o spolupráci na projektu Krajského terminálu (tzv. Central station) se radní LK a města Liberec zabývali i návrhem o přesunu zoologické a botanické zahrady pod správu Libereckého kraje. A to především z důvodu, že obě instituce jsou svým významem nadregionální. V budoucnu navíc bude třeba výrazně investovat i do jejich dalšího rozvoje.

Radní Liberce a Libereckého kraje se při jednání dohodli, že zřídí pracovní skupinu, která má záměr na přesun zoologické i botanické zahrady „pod křídla“ kraje analyzovat a posoudit. Rozhodnout o možném majetkovém přesunu by se mělo do konce letošního roku.

Zároveň se počítá s přesunem provozování vybraných sociálních zařízení z Libereckého kraje na město Liberec. Konkrétně se jedná o Dům seniorů Liberec Františkov, Domov pro seniory Vratislavice a Azylový dům Speramus v Liberci.

Mezi další témata, kterým se radní věnovali, patří například spolupráce při správě konkrétních kulturních i sportovních institucí s nadregionálním dosahem (Divadla F.X. Šaldy, plavecký bazén) nebo příměstské dopravě, harmonizaci územního plánu a rekonstrukci komunikací.

Každý z návrhů bude předložen i radním a zastupitelům města a Libereckého kraje, kteří ho posoudí.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.