09.02.2023
Jan Král

Statistici zjišťují životní podmínky v domácnostech

Ve více než 11 tisících náhodně vybraných českých domácnostech proběhne v letošním roce šetření o životních podmínkách. Průzkum organizuje Český statistický úřad.

Český statistický úřad (ČSÚ) oznámil, že také v letošním roce organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Cílem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích a rovněž získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, včetně Liberce, v 11 360 domácnostech. Všechny domácnosti byly vybrány na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní spoluúčast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat je pro ČSÚ velmi důležitá.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Průkaz tazatele si můžete ověřit na této stránce. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů a ochrana získaných dat.

Více informaci na webu Českého statistického úřadu www.czso.cz

Nastavení cookies