31.05.2021
Jana Kodymová DiS.

Úředníky magistrátu čeká přesun

Liberečtí radní si v úterý 1. června prohlédnou náhradní prostory, kam se kvůli podzimní rekonstrukci budovy Uran mají na několik let přestěhovat desítky úředníků. Vybírat budou z nabídek od S Tower a Forum Liberec, jiné neuspěly. K přesunu desítek zaměstnanců z odboru sociální péče a registru vozidel se město chystá kvůli plánované a technologicky náročné renovaci Uranu. S tou chce začít o několik měsíců dříve, už letos na podzim.

Do té doby si ale magistrát musí pronajmout zhruba 1 000 metrů čtverečných kancelářských prostor s odpovídajícím zázemím pro přibližně 60 pracovníků, kteří vyřizují pro občany agendu na odboru sociální péče, plus dalších cca 650 metrů čtverečných pro registr vozidel.

Z řady oslovených firem, z nichž některé městu na základě výzvy poslaly nabídku na pronájem kancelářských prostor a zázemí, nakonec splnily náročné požadavky pro výkon úřadu pouze dvě společnosti.

„Obě tyto nabídky jsou pro město výhodné nejen kvůli umístění, ale především díky odpovídajícímu prostoru, který pro výkon obou agend potřebujeme. Důležitým faktorem při posuzování nabídek byla nejen cena za pronájem, ale i řada technických požadavků. Například, že nabízené prostory musí splňovat řadu technických požadavků pro výkon obou našich agend. Třeba vysokorychlostní a zabezpečený internet, bezbariérový přístup, nebo odpovídající prostor pro spisovny,“ říká tajemník statutárního města Liberec Martin Čech s tím, že ze všech nabídek, které město obdrželo, lze podle jasně definovaných požadavků, akceptovat pouze dvě.

První návrh na pronájem přišel od společnosti ELITE Office Park, a.s., která nabízí pronájem části objektu v prostorech po Úřadu práce v sousedství terminálu MHD v dolním centru města, veřejnosti známý jako S Tower. Druhou nabídku poslala společnost Liberec Property s.r.o., která městu doporučuje umístit své úředníky do obchodního centra Forum s přístupem rovněž od tamního terminálu MHD.

Obě nabídky jsou v mnoha parametrech srovnatelné. Radní města se proto rozhodli, že chtějí obě místa před samotným hlasováním osobně navštívit, aby posoudili, nakolik jsou nabízené prostory vhodné pro využití zmíněných agend magistrátu. Až pak se rozhodnou, s kým nakonec smlouvu o pronájmu město uzavře,“ dodává tajemník Martin Čech.

S firmou, která dostane od radních víc hlasů, město uzavře smlouvu pravděpodobně na pět let s opcí na dalších pět roků. Vyloučit nelze ani další jiné varianty délky pronájmu.

„V přízemí Uranu už během rekonstrukce nově umístíme zázemí autobusového terminálu. Zároveň, jak jsme už dříve veřejnosti slíbili, počítáme s odstraněním starých nevzhledných buněk a stávajícího autobusového nádraží. Současně se připravujeme na dočasné přestěhování serverovny, která z bezpečnostních důvodů nemůže po dobu rekonstrukce v budově Uran zůstat. Pokud vše půjde bez problémů, počítáme s dokončením rekonstrukce budovy na podzim 2022,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Ve druhé etapě město začne v prostoru stávajícího autobusového nádraží připravovat kapacitní parkovací dům, v té třetí by pak mělo dojít k vybudování přestupního terminálu v prostorách hlavního nádraží.

 

Vizualizace nové podoby budovy.

 

Nastavení cookies