17.01.2018
Jana Kodymová DiS.

Žáci základních škol mohou získat zkušenosti k sociálnímu podnikání

Liberečtí radní schválili zapojení statutárního města jako strategického partnera do mezinárodního projektu zaměřeného na podporu sociálního podnikání s využitím digitálních dovedností a technologií žáků základních škol.

Projekt, jehož partnerem je DEX Innovation Centre, cílí na budování pozitivního přístupu a elementárních kompetencí žáků ZŠ k podnikání jako takovému.

„Systémovému budování kompetencí k podnikání se základní školy věnují jen velmi okrajově, přitom jde o velmi důležitou oblast, která úzce souvisí jak s budoucím uplatněním žáků, tak s národním hospodářstvím. Projekt přinese příležitost nejen pilotně zapojit pět škol do mezinárodního projektu, ale zároveň vytvořit příklad dobré praxe i pro pozdější zapojení ostatních našich škol. Kromě Liberce už tento prostor dostane jen MČ Praha 5 a její školy,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Rezort školství nyní vytipuje pět libereckých základních škol, které by se mohly projektu zúčastnit. Jde o tříletý projekt se čtyřměsíčním pilotním testem na školách. Souběžně se uskuteční v dalších 5 zemích (Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko). Za Českou republiku se ho jako strategický partner zúčastní ještě samospráva Městské části Praha 5. Pro město Liberec neznamená strategické partnerství žádný přímý dopad na rozpočet ani na personální zdroje.

„Jednotlivé aktivity projekty jsou přitom i velmi atraktivní, protože vycházejí z moderních metod i zálib žáků. Součástí tak bude kombinace počítačové seriózní hry (serious game), digitálního kitu/nástrojů/hraček pro děti, a klasické výuky pro představení jednotlivých témat. Pokud DEX souběžně vyjde projekt s Libereckým krajem, který cílí na střední školy, dokážeme účinně propojovat oba stupně vzdělávání, což by bylo ideální,“ podotkl náměstek Ivan Langr.

Dlouhodobým obecným cílem projektu je zlepšování postoje společnosti střední Evropy k podnikání jako takovému. Zvláštní pozornost je věnována povědomí a porozumění sociálním potřebám, vůli řešit tyto potřeby vlastními podnikatelskými aktivitami a navíc s využitím výhod digitálních technologií. Projekt je plně v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávání SML na základních školách. V případě schválení projektu bude zahájen v lednu 2019, potrvá 3 roky.

 

Nastavení cookies