27.04.2016
Ing. Jan Gardoň

SDH Karlinky

Největšim uspěchem nejsou trofeje ze soutěží, ale mladí nadšenci
Karlinští dobrovolní hasiči s úsměvem tvrdí, že jejich sbor je starší než sám oheň. První zmínka o něm totiž pochází už z roku 1886, kdy měl sbor dostat od vrchnosti stříkačku. Ovšem novodobá historie SDH Karlinky se píše až od konce devadesátých let, kdy se stal velitelem jeden z karlínských starousedlíků, dnes padesátiletý Michal Nováček.
Hasičské řemeslo má v krvi po otci, který byl také celý život aktivním hasičem. „Původně jsme tady měli jednu malou vlhkou místnost s kamny v koutě a vedle byla garáž se starou avií. Teprve později jsme dostali ojetý trambus. Když jsme s ním vyjeli, předjížděly nás do kopce báby s nůší na kole,“ vzpomíná Michal Nováček na své začátky v karlinské hasičárně. Dnes už je tomu jinak. Zřizovatel, kterým je statutární město Liberec, nechal vyprojektovat a zaplatil přestavbu objektu hasičárny, při které kromě velké společenské místnosti a kanceláře došlo i na rekonstrukci garáže a přístavek pro druhé vozidlo. Z původní hasičárny zbyla jen malá část zdiva a věž. „Peníze na materiál a odborné práce jsme dostávali postupně, jak se městu dařilo získávat zdroje, a zbytek včetně většiny stavebních prací jsme dodělávali sami ve svém volnu,“ liči velitel. Přestavba se tak protáhla až do současnosti, ale její konec už je v dohledu. Výjezdová jednotka SDH Karlinky v současné době disponuje dvěma zásahovými vozidly – starším CAS 24 LIAZ a DA Iveco Daily. Třetím autem je pak Ford Transit patřící sboru. S ním pak karlínští hasiči objíždějí hasičské soutěže. Sbor si také v posledních letech nastřádal kvalitní materiálové vybavení a také sem proto směřuje podstatná část financí, kterými karlínští disponuji. „Výjezdová jednotka při svém zařazení v JPO5 musí být trvale akceschopná. Někteří členové sboru se navíc účastní hasičských ligových soutěží a tento sport je také náročný na vybavení. Bez sponzorů a vlastních peněz se to neobejde. A pak je tu kolektiv mladých hasičů, určitě jeden z největších v Liberci. Sbor tak musí poskytnout prostředky a zázemí pro tři velké členské kolektivy, přičemž udržet ve všech jejich věcech pořádek a přehled vyžaduje přísnost a disciplínu,“ rekapituluje Michal Nováček. Starosta sboru a jeho dlouholetý člen Karel Císařovský pak doplňuje: „Aktivit sboru je celá řada. Existence výjezdové jednotky sama o sobě představuje kromě sporadických výjezdů celou řadu dalších povinností – cyklická školení, taktická cvičení, zvyšování odbornosti. Jen za novodobou tradici v pořádání noční soutěže O pohár Primátora města Liberce se skrývá neuvěřitelné penzum práce většiny členů sboru i jeho příznivců. A jsou další akce – jarní kolo požární hry Plamen, vlastní dětská soutěž Karlinský H-faktor a takhle bych mohl pokračovat,“ vypočítává starosta. Karlinský sbor má aktuálně cca 160 členů, z toho více než polovinu tvoří děti. Práce s nimi je proto prioritou. Dlouholetý vedoucí kolektivu mladých hasičů Ivan Přenosil dokázal systematickou prací a citlivým přístupem k dětem vybudovat jeden z nejstabilnějších a na liberecké poměry i nejúspěšnějších dětských týmů, ať už jde o umístění v soutěžích družstev či jednotlivců. „podařilo se nám dostat od města do dlouhodobého pronájmu ostašovské hřiště, kde trénujeme a soutěžíme. Určitě se budeme snažit ho dále udržovat a zvelebovat,“ dodává Karel Císařovský. Sbor se snaží využívat městskou a krajskou grantovou a dotační politiku, kterou provozovalo již minulé politické vedení obou institucí, a velmi oceňuje zájem a podporu, kterou od pracovníků magistrátu i krajského úřadu pociťuje. Starosta sboru připomněl i třetího stabilního partnera – Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pro které pravidelně pořádá již zmíněné obvodové kolo hry Plamen. „Naším největším úspěchem ale nejsou trofeje ze soutěží, jsou to mladí, kompetentní a nadšení jedinci, kteří chtějí v naší práci pokračovat. Protože bez takových se hasičina dělat nedá,“ uzavírá velitel Michal Nováček.

Nastavení cookies