13.09.2018
Ondřej Vyskočil

Nádobový sběr kovových odpadů v aplikaci Marushka

Statutární město Liberec zavádí nový systém sběru kovových odpadů a k této problematice je připravena i nová mapová vrstva.

 

Na základě rozborů směsného komunálního odpadu v ČR bylo zjištěno, že tento odpad může obsahovat až 4 % kovů. Pakliže budeme vycházet z roční produkce směsného komunálního odpadu statutárního města Liberce (dále jen SML) za rok 2017, která činila 19 638,422 tun odpadu, lze odvodit, že kovů mohlo být až 785 tun.

SML dosud nemá zaveden oddělený nádobový sběr kovových obalů, kovy lze odevzdat v současné době pouze ve sběrném dvoře v ul. Ampérova, na sběrných místech v ul. Dr. M. Horákové a částečně též v Riegrově, Kateřinské, Rovné či v různých výkupnách kovů, které ve městě působí.

Účelem nádobového sběru kovových obalů bude tak co nejvíce přiblížit občanům možnost třídit i tento typ obalového materiálu, který v posledních letech zažívá poměrně velký vzestup především v oblasti nápojových plechovek.

Odbor ekologie a veřejného prostoru proto oslovil autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s., která pravidelně nabízí možnost výpůjčky nádob na sběr využitelných složek komunálního odpadu, zejména však papíru, plastu, čirého a barevného skla, za účelem výpůjčky nádob určených pro sběr kovových obalů. Vedení společnosti EKO-KOM a.s. žádost projednalo a nabídlo SML prvních 20 kusů nádob na sběr kovů. Barva těchto nádob pro snadnou rozlišitelnost od ostatních komodit bude šedá.

Pilotní projekt nádobového sběru kovových obalů je koncipován tak, že se nádoby rozmístí na nejnavštěvovanější stanoviště nádob na sběr využitelných složek komunálního odpadu. V prvním roce projektu bude sledován zájem ze strany obyvatel pro případné rozšíření tohoto typu sběru také do dalších částí města.

Umístění prvních dvaceti kusů nádob na sběr kovových obalů je znázorněno v tématech ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍVšeobecná datová sada

 

Nastavení cookies