14.05.2021
Kateřina Kropíková

Pasport hřbitovů

Ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku bylo vytvořeno v rámci aplikace Marushka nové téma Pasport hřbitovů.

V pasportu je zpracováno osm libereckých hřbitovů. Téma je standardně zařazeno v rámci mapového portálu. V sekci "Výběr map z našich témat" naleznete odkazy na konkrétní hřbitovy.

Z mapy získáte přehledné informace například o poloze hrobových míst a jejich umístění v rámci oddílů. Součástí je také místní inventář hřbitova (např. lavičky, vodovodní kohoutky, odpadkové koše aj.).

Podrobnější informace o jednotlivých hrobech získáte kliknutím na číslo daného hrobu, které se zobrazí přiblížením mapy (od měřítka 1 : 100).

V záložce "Vyhledat" naleznete lokalizační dotazy, např. vyhledání hrobu dle jména zesnulého.

Nastavení cookies