Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Logo společnosti
obecně prospěšná společnost
Sídlo: Josefinino údolí 9/9, Liberec 5
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
IČ: 27275558
Ředitel: Tomáš Kratochvíl
Tel. 485 244 834
E-mail: koskova.iveta@magistrat.liberec.cz, www: www.kpliberec.cz