08.03.2021

Děkujeme svědomitým pejskařům

Nastává konec zimy a než dorazí jarní měsíce v plné své kvetoucí a vonící síle, odkrývají se nelíbivé poklady, které slušivá bílá sněhová pokrývka dosud kryla. Řeč je o každoročním nepořádku, který se po zimě vždy objeví. Letošní rok bohužel není výjimkou.

Prakticky není rozdíl mezi parkovými plochami, centrem města nebo sídlišti. Na travnatých plochách ale i chodnících se vyskytuje velké množství odpadků, cigaretových nedopalků a především psích exkrementů, které byly přes zimu mrazem a sněhem zakonzervovány a chodec musí býti skutečně na pozoru, aby do některého nemilého dárečku nešlápl.

Právě psí exkrementy tvoří specifický druh odpadu, jehož množství není zcela zanedbatelné. V současnosti město eviduje na 6 283 psů. Pokud tedy majitelé pejsků vezmou své psí ratolesti dvakrát denně na procházku, je z toho ročně na více než čtyři miliony hromádek. I přes to, že řada psů se pohybuje na dvorcích a zahradách u rodinných domů, stále jich zůstává velký počet pohybujících se ve veřejném prostoru. Ačkoliv se může zdát, že po prvním dešti je po problému, není tomu tak. Psí exkrement se ve volném prostředí rozloží přibližně do jednoho měsíce. Najít toto nadělení například na dětském hřišti, není zrovna to pravé ořechové.

Povinnost sbírat psí exkrementy má majitel zvířete daný na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o veřejném pořádku. Zanedbávání této povinnosti může vést k pokutám ze strany Městské policie Liberec. Nikdo zajisté nechce nikoho pokutovat, avšak ignorovat znečišťování veřejného prostranství také nelze. Aktivním přístupem při sběru psích exkrementů lze zajisté docílit vyšší estetické hodnoty veřejného prostoru.

A jak se všeobecně správně chovat a být zodpovědným pejskařem?

  1. Svého pejska přihlásíme na Magistrátu města Liberce a zaplatíme za něj místní poplatek.
  2. Opatříme svému psu mikročip, tetování nebo evidenční známku.
  3. Uklízení po svém pejskovi bereme jako samozřejmost.
  4. Nevstupujeme se svým pejskem do prostoru dětských hřišť a sportovišť, případně květinových záhonů a dalších obdobných míst.
  5. Pro volné pobíhání psa využíváme převážně ploch k tomu určených.
  6. Mít svého pejska pod stálým dohledem.
  7. Respektujeme ostatní občany a nenecháváme je svým pejskem obtěžovat či jinak omezovat.
  8. Chováme ke svému pejskovi respekt.
  9. Při pořízení nového pejska se vyhýbáme psím množírnám, místo toho podporujeme útulky pro opuštěná zvířata.

Níže si také můžete stáhnout ve dvou variantách desatero odpovědného pejskaře, které můžete použít např. u Vás v domě na nástěnku, či rozdat na domovní schůzi všem sousedům.

Zodpovědným pejskařům tímto děkujeme, že nám pomáháte vytvářet přívětivé životní prostředí ve městě.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.