14.09.2018

Dětský odpadový den 2018

Druhý ročník Dětského odpadového dne je za námi.

 

Ve středu 12.9.2018 se pod záštitou odboru ekologie a veřejného prostoru uskutečnil v pořadí druhý ročník velkého Dětského odpadového dne v centrálním parku nad Tržním náměstím. Podobně, jako v loňském roce, se akce účastnily kolektivní systémy společností Asekol a.s. a Elektrowin a.s., dále obalová společnost EKO-KOM a.s., svozové společnost FCC Liberec s.r.o. a společnost zpracovávající nepotřebný textil Dimatex CS s.r.o.

Formou her bylo příchozím dětem i dospělým vysvětlováno, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. Pro děti byla připravena celá škála her a soutěží, ze kterých si mohly odnést nějakou tu drobnost domů. Stejně tak byly připraveny zábavné atrakce, kterým figuroval skákací hrad, velká nafukovací skluzavka nebo skákací čajová konvice. Mnoho příznivců si získaly speciálně vytvořené "popelkáry", nebo-li jednoduchá šlapací vozítka vyrobené z vyřazených popelnic, nebo třeba malování na obličej. 

V rámci školní soutěže, která byla zaměřena na sice objemově malý odpad, ale o to specifičtější a především kompletně využitelný. Ano, řeč je o malých bateriích. Děti z mateřských a základních škol měly za úkol nějakou takovou baterii donést, za což jim náležela odměna v podobě praktických tašek na třídění odpadu v domácnosti. Že počet tašek rychle ubýval jen značí velké množství vysbíraných baterií. 

Ačkoliv byla návštěvnost proti prvnímu ročníku menší, přesto si do parku našlo cestu na 400 účastníků. Potvrdilo se, že o tyto akce je stále zájem, mají smysl a bude se v nich i nadále pokračovat. 

Nastavení cookies