06.05.2019
Karel Horník

Dobrovolníci uklidili 26 tun odpadu

Jako každý rok i letos se statutární město Liberec zapojilo do celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“.

 

Událost tradičně láká množství lidí se zájmem o životní prostředí a ani letošní rok nebyl výjimkou. Úklid v rámci města probíhal po celý duben a čísla hovoří jasně. Zapojilo se více než 1 500 lidí, z toho dvě třetiny dětí, což je absolutní rekord od roku 2015, kdy se tato akce v Liberci začala pořádat. Dobrovolníci z téměř 40 organizací uklidili na 26 tun odpadků, prošli území o velikosti 50 hektarů, sesbírali na 800 pytlů odpadů, přes 150 kusů pneumatik nebo desítek injekčních stříkaček. Mezi nalezenými věcmi se objevily i různé kuriozity jako berle, gramofonové desky nebo stokorunová bankovka. Z jiného pohledu se lze podívat na počet najetých kilometrů při svozu nasbíraného odpadu, který se zastavil na čísle 633.

Ačkoliv se zdá, že čísla nalezeného odpadu jsou vysoká, za uplynulé roky pořádání těchto úklidových akcí je patrné, že množství černých skládek postupně z ulic města mizí. Odpad se stěhuje především ke kontejnerovým stanovištím na velkých sídlištích. Pozornost si však zasluhují stále pneumatiky, u kterých sice existuje zpětný odběr, avšak nezanedbatelné množství pneumatik se stále objevuje ve volné přírodě. Výrazné problémy způsobuje v současnosti lehký a menší odpad v podobě pet lahví, plechovek a sáčků. Samostatnou kapitolou jsou vlhčené ubrousky, kterých v přírodě velmi přibývá. V neposlední řadě je pozitivním úkazem dvojnásobná účast zapojených lidí proti minulému roku, kterým není lhostejný stav životního prostředí v okolí jejich domovů. V některých případech se však objevilo několik skupin dobrovolníků, kteří sice uklízeli některé plochy, avšak bez vědomí odboru ekologie a veřejného prostoru, který ve spolupráci se svozovou společností FCC Liberec s.r.o. zajišťoval odvoz sesbíraného odpadu. Odpad byl následně i několik týdnů neodvezen, než na něj upozornili další obyvatelé nebo byl nalezen pracovníky odboru. Do dalšího ročníku žádáme všechny dobrovolníky, aby se předem na odboru ekologie a veřejného prostoru přihlásili se svou skupinou a vzájemně koordinovali odvoz odpadu.

Všem zapojeným jednotlivým osobám i celým skupinám a organizacím patří velký dík: 

ADVAITA. z.ú. zařízení Liberec 
ADVAITA. z.ú. zařízení Nová Vesc
Centrum Babylon a.s.
Česká pirátská strana
DB Schenker
EKOPARK
FBC Liberec
Globus ČR, k.s.
Chráněné bydlení Pilínkov
Jizersko-ještědský horský spolek
Koliro  s.r.o.
Křešťanská ZŠ a MŠ J.A. Komenského
Most k naději
Nová Akropolis z.s.
Pivní bar AZYL
Pracovníci odboru ekologie a veřejného prostoru
Pracovníci odboru životního prostředí
Sbor BJB v Liberci
SDH Sever
SK Tajfun
Skupina se zaměřením na Geocaching
Skupina dobrovolníků Nový Harcov
Skupina dobrovolníků Rochlice
Skupina dobrovolníků Růžodol I
Skupina dobrovolníků Vesec
Skupina dobrovolníků Starý Harcov
Skupina dobrovolníků Perštýn
Spolek SOMACH
Spolek přátel Ostašova
Trash Hero Liberec
ZO ČSOP Armillaria
ZO ČSOP Kateřinky
ZŠ Aloisina výšina
ZŠ Broumovská
ZŠ Dobiášova
ZŠ Husova
ZŠ Křižanská
ZŠ Oblačná
ZŠ U Školy

ROK POČET ZAPOJENÝCH SKUPIN POČET ZAPOJENÝCH LIDÍ MNOŽSTVÍ NASBÍRANÉHO ODPADU POČET PNEUMATIK
2019 39 1 500 26 t 150
2018 PODZIM 9 100 6 t -
2018 JARO 33 900 20 t 60
2017 34 960 43 t 250
2016 28 700 32 t neevidováno
2015 13 500 10 t neevidováno

 

 

Jak vypadaly jednotlivé roky:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018 Jaro

Rok 2018 Podzim

Nastavení cookies