20.04.2016
Ing. Michal Vinař

Dobrovolníci uklidili více jak 32 tun odpadu

Bezmála 700 dobrovolníků z různých koutů města se zapojilo do celoměstské úklidové akce, která byla součástí republikového úklidu ‘Ukliďme svět – Ukliďme Česko’.

Statutární město Liberec se do této akce zapojilo již podruhé, čímž pokračuje v aktivitách v projektu Zdravé město. Oproti minulému roku se do úklidu zapojilo o téměř polovinu více lidí, vzrostl také počet zapojených organizací a konečně se také vysbíralo mnohem více odpadků.

V rámci úklidu z ulic města zmizely stovky pytlů směsného odpadu, desítky starých ledniček, televizorů a dalších typů elektrozařízení, desítky pneumatik nebo téměř stovka použitých injekčních stříkaček a značné množství starého nábytku. Celkem bylo dobrovolníky nasbíráno 32 678 Kg odpadu, který odvezla k likvidaci firma FCC Liberec, s.r.o.

Pracovníci statutárního města Liberce jsou ze strany občanů častokrát kritizováni, že v otázce udržování čistoty a pořádku ve městě nekonají nebo konají jen velmi málo. Není to však pravda. Každý den zmizí z ulic města tuny odpadků. I přesto se černé skládky stále opakují, a proto je konání takovéto velké úklidové akce a především značné zapojení dobrovolníků velice prospěšné. Nejen, že se dostane také na místa, která jsou občas přehlížená, ale během několika dní se podaří odstranit řadu černých skládek a zlepšit tím životní prostředí kolem nás. Účast dětí na této akci je také prospěšná v rámci další osvěty a výchovy ke správnému nakládání s odpady.

Bohužel jak ukázal i loňský rok, některé černé skládky se nám začaly objevovat již několik málo dní na těch samých místech, odkud byly při úklidové akci odklizeny.

Tímto chceme apelovat na obyvatele města Liberce, aby odváželi velkoobjemový odpad, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče, atd. na sběrný dvůr do Ampérovy ulice, či na sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové a tímto předcházeli vytváření černých skládek po městě.

Závěrem bychom samozřejmě chtěli poděkovat za bezproblémovou spolupráci všem organizacím, skupinám i jednotlivcům, kteří se dobrovolně výše zmíněné akce zúčastnili.

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK
Azylový dům SPERAMUS
ČSOP Armilaria
ČSOP Kateřinky
EKOPARK
Greenpeace Liberec
Horolezecká aréna
Jizersko-ještědský horský spolek
Komunitní práce Liberec
Lidé bez domova v ulici Klatovská
Misionáři Církve Ježíše Krista
MŠ U Potůčku
Naděje
Nová Akropolis
Pán v ulici Doubská
Paní v ulici v Jungmannova
Pracovníci odboru Ekologie a veřejného prostoru
Pracovníci odboru Životního prostředí
SDH Karlinky
Skupina dobrovolníků se zaměřením na Geocaching v ulici Franklinova
Skupina dobrovolníků se zaměřením na Geocaching v ulici Nová
Skupina dobrovolníků v ulici České mládeže
Skupina dobrovolníků v ulici Oblačná
Skupina dobrovolníků v ulici Tálínská
Společnost občanů Machnína
Spolek přátel Ostašova
Spolek za estetiku veřejného prostoru
Vazební věznice Liberec
ZŠ Křižanská
ZŠ Jabloňová

 

 

Nastavení cookies