05.06.2024

Ošetřování dřevin v jednom z největších libereckých parků

Odbor ekologie a veřejného prostoru zajišťuje koncepční zásahy do veřejné zeleně a zásahy většího rozsahu do ucelených systémů sídelní zeleně v Liberci jako jsou plochy parků.

Na základě aktualizovaného dendrologického posouzení dřevin v parku v ulici Budyšínská a přilehlé Zahradě vzpomínek byly na konci května dokončeny arboristické práce spočívající v ošetření 115 ks dřevin.

V tomto parku se nachází druhově, habituálně i biologicky cenné dřeviny, které byly naposledy ošetřeny v roce 2020. Pěstební opatření byla nyní směřována k posílení provozní bezpečnosti a prodloužení perspektivy na stanovišti. U dřevin, které vyžadovaly odborný zásah, byly provedeny zdravotní řezy, lokální řezy, výškové a obvodové redukce, výchovné řezy a aplikovány bezpečnostní vazby. Jednalo se zejména o stabilizace sekundárních korun s obvodovou redukcí u centrální lipové aleje, která byla v minulosti dekapitována v 5 m, a následně došlo k ponechání sekundárních korun bez úpravy. Vzhledem k tomu, že park je intenzivně navštěvován, budou arboristické práce prováděny i nadále v pravidelných intervalech.

Nastavení cookies