29.08.2019

Podzimní úklid 2019

Statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční "Podzimní úklid" velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů.

 

Podzimní úklid bude zahájen v pondělí 9.9.2019 a potrvá až do 29.11.2019. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů. 

Mezi objemné odpady patří zejména kusy nábytku, koberce, lina, sanitární keramika ad.

Mezi odpady z údržby zeleně budou vybírány větve, listí, tráva, odřezky, zemina z truhlíků ad.

Mezi nebezpečné odpady patří oleje a tuky, barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, léky, pesticidy, baterie, zářivky ad.

Kontejnery neslouží pro odkládání stavebního odpadu nebo odpadu vzniklých z podnikatelské činnosti!

Na základě získaných zkušeností z minulého roku bude pokračovat také služba mobilního svozu velkých elektrospotřebičů. V rámci této služby byly stanoveny čtyři trasy s několika zastávkami, kde bude obsluha svozového vozidla odebírat velké kusy vysloužilých a nepotřebných elektrospotřebičů typu: praček, myček, sušiček, mikrovlnných trub, televizorů, monitorů, sporáků, varných desek, digestoří, klimatizací, tiskáren, lednic a mrazáků. Do mobilní sběrny bude možné odevzdat také drobné elektrospotřebiče v podobě mobilních telefonů, klávesnic, počítačového vybavení, kalkulaček nebo elektrických hraček. 

Žádáme obyvatele, aby při naplnění kontejnerů nepřidávali další odpad mimo kontejnery. Tímto činem se lze dopustit nejen poškození životního prostředí v místě, ve kterém žijeme, ale především je možné takovéto jednání pokutovat. Každý obyvatel města, který má řádně zaplacen poplatek za tvorbu odpadu, může využít služeb sběrného dvora FCC Liberec v průmyslové zóně v Ampérově ulici nebo sběrného místa Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.  

Stejně tak pneumatiky podléhají nově zpětnému odběru a do těchto kontejnerů nepatří. 

Harmonogram podzimního úklidu pro objemný odpad a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram podzimního úklidu pro zeleň a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram podzimního svozu nebezpečného odpadu a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka. 

Harmonogram mobilního svozu vysloužilých elektrospotřebičů.

Nastavení cookies