31.05.2021

Spolupráce s Vazební věznicí Liberec se znovu rozbíhá

Po dlouhé odmlce způsobené koronavirovou pandemií se obnovují společné akce se zapojením odsouzených, kteří opět pomáhají s údržbou veřejného prostoru.

Spolupráce odboru ekologie a veřejného prostoru s Vazební věznicí Liberec funguje od roku 2015. Za tuto dobu se desítky odsouzených zapojily do údržby veřejného prostoru. Byly provedeny výřezy náletových dřevin, hrabání listí, čištění drobného vodního toku, byly odstraněny černé skládky nebo vykopány staré betonové prvky a nepoužívaná pískoviště. V uplynulém roce byla navíc poprvé vyzkoušena práce na údržbě menšího skalního masivu v majetku města.

Právě skalní masiv v ulici Dr. Milady Horákové nad místním autobazarem prochází postupnou údržbou. Ze skalního masivu se během posledních let uvolnilo větší množství zvětralin, které se zadržely pomocí instalovaných betonových bloků. Bohužel na několika částech to bylo v takové míře, že se již dostávaly na soukromý pozemek. Vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám jsou tyto nánosy odstraňovány ručně. Celý svah byl v minulém roce odborným zásahem nejprve vyřezán od náletových dřevin a pokáceno bylo také několik větších stromů na vrchní převislé hraně skály, které hrozily pádem. Bohužel tímto zásahem se odkrylo také větší množství odpadků, které se zde po mnoho let nahromadily a musely být uklizeny.

Obnovená spolupráce byla zahájena pokračujícím odstraňováním nánosů zvětralin v místě, kde byla v září minulého roku přerušena. Vykopaný žulový perk se ukázal navíc dostatečně kvalitní a čistý, aby posloužil pro využití na opravy perkových cest ve správě Městských lesů Liberec p. o. Akce bude dále pokračovat.

V rámci údržby a kontroly skalních masivů má město záměr na jeho technickou stabilizaci. Vzhledem k náročnosti ve vypracování projektové dokumentace, získání povolení, potřebných financí a následné realizaci je uskutečnění akce možné až v horizontu dalších let. Údržbové práce však pomohou výrazně snížit možná rizika.

Odsouzení jsou při těchto pracích doprovázeni odbornými zaměstnanci, přičemž práce slouží jako určité zpestření a nástroj budoucího návratu do běžného života. Účastní se nad rámec svého pracovního zařazení. Spolupráce je pro město výhodná zejména po finanční stránce, jelikož odsouzeným není hrazena žádná odměna. Širší veřejností jsou pak tyto akce všeobecně kladně vnímány. V dalším období by měly být realizovány 1-2 akce měsíčně.

Nastavení cookies