02.05.2017
Ing. Michal Vinař

Z ulic města zmizelo 43 tun odpadu

Již třetím rokem se statutární město Liberec zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko, čímž pokračuje v aktivitách projektu Zdravé město.

 

Na 960 zapojených dobrovolníků z řad neziskových organizací, zájmových skupin, škol, firem, sportovních oddílů či skupin jednotlivců dokázalo v průběhu dubna uklidit desítky černých skládek, mnohdy letitých. Z ulic města tak rázem zmizelo na 43 tun odpadu. Sesbíráno bylo mnoho rozmanitého odpadu, kde nechyběly torza elektrospotřebičů, kusy nábytku, koberce a přibližně 850 kusů pytlů všemožného drobného odpadu. Dále bylo vysbíráno na 250 kusů pneumatik včetně velkých typů pro traktory nebo kamiony. Jedná se o skutečně velké množství. Veřejný prostor byl navíc zbaven přibližně 200 kusů nalezených injekčních stříkaček, čímž se stal opět bezpečnější. Nalezeno bylo i několik osobních dokladů. Bezmála tisícovka dobrovolníků se pohybovala na ploše o velikosti 110 hektarů, což odpovídá přibližně 155 fotbalovým hřištím.

Oproti předchozím letům zaznamenala tato městská akce nárůst co do počtu zapojených dobrovolníků, organizací i vysbíraného odpadu nebo vyčištěné plochy. Pro zajímavost v loňském roce bylo vysbíráno 32 t odpadu a zapojilo se cca 700 dobrovolníků.

Jelikož se ve městě stále tvoří nové černé skládky, znovu apelujeme na obyvatele města, aby odváželi zejména objemný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečný odpad do sběrného dvora FCC Liberec v Ampérově ulici. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do této akce zapojili, jsou to:

35. skautský oddíl Pětka
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK
ADVAITA, z. ú
Azylový dům Speramus
Česká pirátská strana
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Člověk v tísni o.p.s.
ČSOP Kateřinky
ČSOP Armilaria
EKOPARK Liberec
FBC Liberec
Jizersko-ještědský horský spolek
Knorr Bremse
Komunitní práce Liberec o.p.s.
NADĚJE Liberec
Nová Akropolis
Obchodní akademie Šamánkova
Osadní výbor Pilínkov a DH Liberec
Pivní bar Azyl
Pracovníci Magistrátu města Liberec
Přátelé přírody
Spolek za estetiku veřejného prostoru
Spolek přátel Ostašova
SK Tajfun
Skupina dobrovolníků se zaměřením na Geocaching v Květnové revoluci
Skupina dobrovolníků Horní Hanychov
Skupina dobrovolníků Františkov
Skupina dobrovolníků Krásná studánka
Společnost občanů Machnína
Turistický oddíl Perseus
Vazební věznice Liberec
ZŠ Aloisina výšina
ZŠ Broumovská
ZŠ Gollova
ZŠ Křižanská

Poděkování patří také pracovníkům FCC Liberec, s.r.o., za odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu a Městské policii Liberec za likvidaci nalezených injekčních stříkaček.

 

Nastavení cookies