13.07.2020

Za současného počasí se daří květinovým výsadbám

V letošním roce bylo na jaře osázeno několik nových trvalkových záhonů po městě Liberci.

Rostliny se zvláště za současného příznivého, ale pro někoho až moc deštivého počasí, velice dobře uchytily a jsou nyní v plném květu a tedy i v plné kráse. Pojďte se pokochat rozrůstajícími se trvalkami například v ulici Jablonecká, nebo v zámeckém parku. Také záhon na ul. Dr. M. Horákové se má čile k světu. Různý hmyz ale přitahují i další záhony, které byly vysazeny v loňském roce či ještě v předchozích letech. Pohledy tak v současném období přitáhnou například záhony na Soukenném náměstí, pásy rozkvetlých růží a trvalek v ul. Palachova, hmyz láká i záhon v ul. Zámečnická, čerstvě dosazené záhony pod lipami u MHD terminálu se mají také čile k světu, záhony v Zahradě vzpomínek také nakvétají, atd. Protože tyto výsadby udělají radost jak lidem, tak i opylovačům, chceme jejich počty navýšit, proto v podzimních měsících budou osázeny plochy nové, které mohou přinést v následujícím roce opět další barvy do městského prostředí. Například budou nově osázeny již nevzhledné záhony u ul. Fügnerova, na jejichž obnově se bude podílet i liberecká firma DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., která přislíbila statutárnímu městu Liberec finanční příspěvek na obnovu záhonů, a to ve výši 10 000,-  Kč.

 

Nastavení cookies