27.09.2019

Zbývá posledních 70 míst pro zájemce o domácí kompostér

I v letošním roce se bude pokračovat v rozdávání domácích kompostérů. Zájem je vysoký a zbývá posledních 70 volných míst. Občané, kteří ještě nemají zažádáno, nechť tak urychleně uskuteční.

 

Statutární město Liberec i v letošním roce úspěšně požádalo o přidělení dotace na nákup tentokrát dvojnásobného množství domácích kompostérů, kdy 85% ceny bude opět hrazeno z dotace. Ačkoliv zde byla po mnoho let tradiční soutěž v podobě zveřejňované tajenky, na základě jejího vyplnění mohli správně odpovídající získat několik desítek domácích kompostérů formou losu, v loňském roce se vůbec poprvé podařilo distribuovat větší množství těchto nádob.

Zájem byl natolik veliký, že bylo rozhodnuto zkusit požádat o příspěvek na dvojnásobné množství. Proto ti, na které se v uplynulém roce nedostalo, nemusí smutnit. V letošním roce se rozdá celých 1 000 kusů velkých domácích kompostérů.

Kompostéry slouží k vytvoření kvalitního substrátu pro zahrádky za využití bioodpadu, který by v jiném případě mohl skončit na skládkách, případně by se musel převážet do vzdálených kompostáren k dalšímu využití. Jedná se o efektivní a ekologické řešení, jak s bioodpadem naložit přímo v místě vzniku.

Zájemci mohou vyplnit níže uvedený formulář a adresovat jej skrze podatelnu Magistrátu města Liberce. Podmínkou získání kompostéru je trvalý pobyt na území města Liberec (mimo obvod Vratislavice nad Nisou) a zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn. Jedna osoba může žádat pouze jednou. Kompostér obdrží prvních 500 žadatelů, protože 500 žádostí evidujeme již z loňského roku, kdy jej všichni žadatelé neobdrželi a byli tak zařazeni do pořadníku.

Upozorňujeme, že kompostér je větších rozměrů s objemem min. 900 litrů. Vlastní přidělení nádob aktuálně probíhá formou osobního vyzvednutí v areálu Technických služeb města Liberce a.s. v několika termínech.

Ke stažení

Nastavení cookies