09.05.2016
Karel Horník

Nové objekty otevřené pro veřejnost na Den evropského dědictví v sobotu 10. 9. 2016

Mezi nové objekty, které se připojili k akci „Den evropského dědictví“ v sobotu 10. 9. 2016 patří vratislavický kostel Nejsvětější trojice, který je nejstarší dochovanou památkou Vratislavic nad Nisou, první písemný záznam o kostelu pochází již z roku 1360.

V kostele uvidíte zachovalý barokní interiér a místní varhany, a sice v čase od 9:00 do 17:00.

Dalším objektem je kulturní památka zauhlovací a vodárenská věž v areálu firmy Intex taktéž ve Vratislavicích nad Nisou. Vystoupat můžete na tuto šedesátimetrovou věž od Leopolda Bauera v rámci této akce od 9:00 do 14:00.

 

Nastavení cookies