15.03.2022

Přínos Evropských fondů? Názor můžete vyjádřit v dotazníku

Pro posouzení účinnosti poskytnutých prostředků z Evropských fondů je důležité vnímání občanů dotčených území. Zapojte se do průzkumu.

Společnost Ernst & Young, s.r.o. požádala město Liberec o spolupráci a zveřejnění dotazníku, který bude sloužit pro zhodnocení přínosů evropských fondů na regionální úrovni pro obyvatele města Liberec a okolních obcí.

Cílem je zjistit, zda obyvatelé Liberce a přilehlých obcí mají povědomí o projektech a aktivitách financovaných z fondů EU a zda výsledky projektů využívají. Důležitou informací je také to, kde vidí potřebu dalšího rozvoje.

Seznam dotačních projektů města:

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/

Odkaz, pro vyplnění dotazníku:

https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_87wm8wQDXeo77G6

Vyplnění zabere maximálně 5 minut.

Evaluace je prováděna na úrovni každého kraje, kde je vybrána pro případovou studii vždy jedna obec s rozšířenou působností. V našem případě je to město Liberec.

Děkujeme předem všem respondentům za účast v průzkumu.


 

Nastavení cookies