02.05.2023

Projekt Adaptační strategie pro Liberec má vlastní web

Zvyšující se teploty, sucho a prudké deště zasahují také Liberec. Dopady změny klimatu jsou stále výraznější a je potřeba se jim přizpůsobit. Adaptace Liberce na měnící se klima zahrnuje nejen zpracování adaptační strategie, ale také řadu dalších intervencí a opatření, které mají za cíl snížit negativní dopady změny klimatu na městské prostředí a jeho obyvatele a návštěvníky.

V květnu byly spuštěny webové stránky k projektu Adaptační strategie pro Liberec. Návštěvníci zde najdou ucelené informace o projektu, jeho výstupech i vizích města: www.adaptace.liberec.cz

Nastavení cookies