Jednotky SDH

Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou zřizovány statutárním městem Liberec. Ve významné míře doplňují činnost profesionálního hasičského sboru. Podílejí se na zásazích při řešení mimořádných událostí a krizových stavů, záchranných a likvidačních pracích. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, na pokyn operačního střediska/KOPIS LK.
Kromě hašení požárů zasahují dobrovolní hasiči obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích jevů, organizaci a provádění vlastního odborného výcviku, výchově a přípravě mládeže.

 

 

 

    Jednotky SDH Liberec
  SDH Vesec SDH Pilínkov
       

SDH Horní Hanychov

SDH Karlinky
       
SDH Machnín SDH Růžodol
       
SDH Krásná Studánka

SDH Vratislavice n/N

 

 

 

 

Nastavení cookies