12.02.2013
Ondřej Vyskočil

Další staré plány

Soubor starých map v aplikaci Maruskha je opět o něco bohatší.

 

V aplikaci jsou nově k dispozici následující podklady :

Velký Liberec 1:15000 z roku 1940

Plan Der Gauhauptstadt Reichenberg (Velký Liberec) 1:15000 z roku 1940

Plan der Stadt Reichenberg z roku 1926

Plan von Reichenberg 1:6000

Liberec - územní plán sídelního útvaru 1:10000 z roku 1985 (vedoucí projektant: Ing. Arch. Miroslav Ulmann)

Liberec - směrný plán asanační 1:2880 z roku 1954 (vedoucí a zodpovědný projektant Arch. Ing. Svatopluk Technik)

Všechny tyto plány jsou umístěny v tématech Všeobecná datová sada  a Staré mapy.

Legendy k územnímu plánu sídelního útvaru 1:10000 z roku 1985  a směrnému plánu z roku 1954 naleznete, tak jako u všech podobných rastrových podkladů po kliknutí na info ikonu , kterou najdete u příslušné vrstvy.

Nastavení cookies