26.11.2015
Ondřej Vyskočil

Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS)

Statutární město Liberec spustilo novou mapovou prohlížecí službu (WMS) k přístupu k vrstvám mapového portálu města.

Statutární město Liberec spustilo novou mapovou prohlížecí službu (WMS) k přístupu k vrstvám mapového portálu města. Cílem publikace služby je rozšíření možností získávání informací z alespoň části rozsáhlé datové základny mapového portálu široké laické i odborné veřejnosti.
Díky této mapové službě si může uživatel zobrazit ve vlastních softwarových GIS aplikacích (např. volně stažitelné WMS prohlížeče pro osobní počítače, mobilní zařízení i chytré telefony) jednotlivé datové vrstvy mapového portálu města Liberec.

Adresa pro použití v GIS aplikacích :   http://marushkapub.liberec.cz/handlers/wms.ashx

Obsah:

1. DKM (ČUZK) - vodoznak
2. Ortofoto - aktuální (ČUZK) – vodoznak
3. Historické ortofoto 30. léta
4. Historické ortofoto 50. léta
5. Historické ortofoto 70. Léta
6. Císařské otisky 1843
7. Uzemní plán Liberce – stávající
8. Územní a urbanistické studie
9. Rozpracovaný územní plán Liberce – koncept
10. Rozpracovaný územní plán Liberce – návrh
11. Územní plány jednotlivých obcí v ORP Liberec
12. ZUR LK
13. Výkresy ÚAP
14. Sítě UAP
15. Atlas Ruian
16. Přehledové mapy
17. Základní mapa ČUZK 1:10000 – vodoznak
18. Základní mapa ČUZK 1:50000 – vodoznak
19. Zabaged
20. Přehledka ČR

WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových dat ve formě rastrových výstupů v prostředí internetu. Tyto služby pracují na principu klient-server, kdy klient (GIS software) pošle požadavek na server a výsledně jsou mu vrácena obrazová data, zobrazující tematické geografické informace nebo mapovou kompozici. Obrazová data mohou být poskytována v různém formátu (jpeg, tiff, png) a souřadném systému dle specifikace konkrétní služby. Prohlížecí WMS služby mapového portálu města Liberce jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.1.1. Poskytované WMS služby jsou poskytovány ve formátech jpeg, png a gif a podporují souřadnicové systémy: S-JTSK (102067, 2065), S-42 (28403), WGS-84 (4326), ETRS89 (4126), UTM (33N - 32633, 34N - 32634) a ETRS89/LAEA (3035)

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies