04.12.2014
Ondřej Vyskočil

Vrstva Atlas RUIAN v tématech aplikace Marushka

V aplikaci Marushka je dostupná nová vrstva Atlas RUIAN vycházející z dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

 

Vrstva Atlas čísel popisných byla ve všech tématech aplikace Marushka nahrazena novou vrstvou Atlas RUIAN. Vrstva evidující adresy (čísla popisná), ulice, budovy a tematizovaný mapový podklad vychází z dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a Katastru nemovitostí.

Data jsou dostupná po celém území Libereckého kraje, tematizovaný podklad však jen na katastrech pokrytých digitální katastrální mapou (DKM). Díky adresním bodům zobrazíte čísla popisná i na nedigitalizovaných katastrech.

Po rozkliknuti vrstvy Atlas RUIAN v panelu vrstvy se zobrazí následující struktura:
1. Budovy
2. Adresy (Čísla popisná)
3. Hranice parcel
4. Ulice
5. Tematizace (Mapový podklad)

V případě rozbalení podvrstvy 1. Budovy je možné přepnout a zobrazit data zahrnuté do tematizace:
- Budovy dle počtu bytových jednotek
- Budovy dle typu
- Budovy dle využití

Informace ke všem tematizacím naleznete v legendě po kliknutí na panel „Legenda“Vrstva Atlas Ruian


Tematizované budovy

Informace o adrese získáte poklepáním na číslo popisné při zapnutéminfo tlačítku.
Na území města Liberce je také možné prostřednictvím infodotazu (poklepáním na název ulice při zapnutéminfo tlačítku) zobrazovat v časovém sledu historii pojmenovávání takto vybrané ulice s případnými informacemi o původu jednotlivých názvů (historické názvy ulic).

V záložce hledat jsou pak k dispozici vyhledávací dotazy:
- Najdi adresu dle obce a uilice
- Najdi adresu dle obce a čísla domu
- Najdi ulici v celém LK

- Najdi ulici v Liberci (zjednodušené vyhledávání ulic pouze v Liberci)

Dále pak můžete využít dotaz pro hledání parcel v celém libereckém kraji:
- Najdi parcelu podle čísla v celém LK

 

Nastavení cookies