02.06.2016
Karel Horník

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Cílem projektu Centrum aktivního odpočinku bylo zkvalitnění zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu. Hlavním předmětem projektu byla výstavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturního společenského centra Lidové sady Liberec a zároveň přestavba stávající administrativní budovy (u bývalého vchodu do ZOO) v zázemí umožňující netradiční vzdělávání. Dne 22. 8. 2013 došlo k předání staveniště.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 24. 9. 2012. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 112 198 591,30 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 93 642 176,02 Kč, z toho dotace EU 79 595 849,62 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2013 až 2015.
2013: podána ŽoP ve výši 4 577 606,99 Kč
- CZV celkem 4 945 090 Kč, proplacena dotace 4 203 326,49 Kč
2014: podána ŽoP ve výši 75 618 759,45 Kč
- CZV celkem 5 534 998,54 Kč, proplacena dotace 4 704 748,76 Kč
2015: podána ŽoP ve výši 0 Kč
- CZV celkem 73 202 580,54 Kč, proplacena dotace z roku 2014 ve výši 62 222 193,41 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 71 130 268,66 Kč.

 

        

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies