02.06.2016
Karel Horník

Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

V roce 2010 bylo provedeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost. Projektovou dokumentaci zajišťovala firma UNION ARCH spol. s r.o. Inženýrskou činnost zajišťovala Ing. Hana Myslivcová a bylo vydáno platné stavební povolení dne 18. 4. 2011. V roce 2013 došlo ke zrealizování VŘ na zhotovitele stavby. Od listopadu 2013 probíhala stavba pavilonu společností Regionální stavební s.r.o.
Cílem projektu bylo zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1270/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 23. 5. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 9 615 458,53 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 11 312 304,16 Kč, z toho dotace EU 9 615 458,53 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014.
2014: podána ŽoP ve výši 9 582 660,2 Kč
- CZV celkem 11 186 036,7 Kč, proplacena dotace 9 508 131,18 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 9 508 131,18 Kč.

 

        

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies