02.02.2015
Radim Stanka

52b. změna územního plánu

Zastupitelstvo města Liberce dne 29. 1. 2015 usnesením č. 16/2015 vydalo 52b. změnu územního plánu města Liberce, která dne 20. 2. 2015 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies