27.02.2013
Michaela Maturová

Dokumenty ke kontrole projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Ve zvýšení transparentnosti své činnosti a otevřenosti úřadu směrem k občanům pokračuje Statutární město Liberec.

Na této stránce jsou volně k dispozici veškeré dokumenty z poslední kontroly k projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, kterou provedla Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod i námitky Statutárního města Liberec k této kontrole. Veřejně dostupné je rovněž poslední „Rozhodnutí o námitkách“ od Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Oznámení o fyzické kontrole

Oznámení o veřejnoprávní fyzické kontrole na místě

Protokol z fyzické kontroly

Znalecký posudek

Protokol z fyzické kontroly

Námitky Statutárního města Liberec

Námitka SML

Příloha 1 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Příloha 2 - Warmnis - Příslib na dodávku elektrické energie

Příloha 3 - Lázně - VŘ ÚOHS

Příloha 4 - SO 01 Fasáda Lázně - srovnání cen s vyznačením význačením významných odchylek

Příloha 4 - SO 02 Atrium Lázně - srovnání cen s vyznačením významných odchylek

Příloha 4 - SO 03 Depozitář Lázně - srovnání cen s vyznačením významných odchylek

Příloha 5 - Zprávy RR - porušení mlčenlivosti

Rozhodnutí o námitkách

Lázně - Rozhodnutí o námitkách

Městské lázně Liberec zpráva - ÚRS

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.