08.10.2013
Jan Král

Pracovní skupiny ukončily svoji činnost

Pracovní skupiny minulý týden ukončily svoji činnost na návrhové části strategie rozvoje města. Nyní je třeba všechny výstupy zkompletovat do souhrnného dokumentu, který může být představen veřejnosti a dalším subjektům.

Ve čtvrtek 3. října se uskutečnilo poslední setkání pracovních skupin, které se scházely od konce srpna. Každá pracovní skupina se sešla celkem třikrát a jejich cílem bylo definovat v rámci svého tématu specifické cíle, opatření a konkrétní aktivity. Na tyto činnosti je ještě třeba navázat stanovením indikátorů tak, aby bylo mmožné naplňování jednotlivých cílů, opatření a aktivit monitorovat. 

Navržením aktivit práce skupin skončila, nyní je třeba všechny výstupy pracovních skupin zkompletovat, sjednotit a upravit tak, aby bylo možné tuto návrhovou část strategie představit veřejnosti. Před samotným představením proběhne poslední setkání se všemi členy pracovních skupin, aby byli se zkompletovaným dokumentem seznámeni před jeho zveřejněním. V listopadu proběhnou tři projednávání se širokou veřejností, jedno setkání pro městské společnosti a organizace a jedna beseda pro tzv. hlavní aktéry města. Všem bude návrhová část strategie představena a bude možnost tento dokument připomínkovat. Po veřejném projednání proběhne projednávání v komisích, výborech a politických klubech a následně bude finální verze předložena zastupitelstvu města.

 

 

Nastavení cookies