06.12.2021
Jan Král

Liberec ocenil medailí města spisovatele a lékaře

Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 2. prosince ocenilo další významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj našeho města. Z rukou primátora Jaroslava Zámečníka Medaili města Liberec převzali Jan Šebelka, MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a MUDr. Stanislav Taller.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti literatury a žurnalistiky:

Jan  Šebelka (*1951), novinář  a  spisovatel. Vystudoval  FAMU  Praha,  obor  dramaturgie  a scenáristika. Pracoval jako závozník, dělník, vychovatel, vedoucí internátu a v letech 1993 až 2014 byl novinář (Deníky,  OSVČ,  MFDnes). Je spoluautorem a autorem několika knih, například knihy rozhovorů Byl jsem tobruckou krysou, kterou napsal s legionářem Stanislavem Hněličkou nebo vzpomínky na Gustava Ginzela – Podivín, který okrášlil svět. V roce 2017 napsal Liberecké rozhovory s deseti osobnostmi Liberce.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti medicíny:

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (*1953), lékař,  ředitel  Krajské  nemocnice  Liberec. Od roku 2003 byl primářem Spinální jednotky a od roku 2007 vedl jako přednosta Traumatologicko-ortopedické centrum se Spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec. Dodnes působí v KNL jako generální ředitel a předseda představenstva KNL. Richardu Lukášovi byla koncem roku 2019 udělena čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

MUDr. Stanislav Taller (*1941), lékař, zakladatel moderní traumatologie. V roce 1966 nastoupil na chirurgické oddělení liberecké  nemocnice. V letech 1991 – 1993 byl jeho primářem, v letech 1993 – 2001 pak primářem Traumacentra KNL. Lékařem  úrazové chirurgie pak  byl až do roku 2016. Samostatně provedl kolem 15 tisíc operací, další tisíce pak jako asistent.

 

Nastavení cookies