21.03.2020
Jan Král

Plán sdružených oprav komunikací a uzavírek v roce 2020

Statutární město Liberec a vlastníci inženýrských sítí společně naplánovali pro letošní rok opravy a stavební úpravy komunikací a chodníků ve svém vlastnictví.

To vyžaduje nezbytná dopravní omezení. Bez nich není možné všechny stavební práce realizovat. Dopravní omezení však přinesou vylepšení stavu silnic a chodníků,“ uvádí primátor Liberec Jaroslav Zámečník.

Mezi hlavní akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří práce v ulici Klášterní,  Františkovská, Anenská a Vaňurova. „Koordinace stavebních akcí na rok 2020 byla zahájena už v roce 2019, a to na základě akcí, které nahlásili největší investoři v Liberci. Těmi jsou statutární město Liberec, Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa silnic Libereckého kraje a dále vlastníci technické infrastruktury – SVS a GasNet,“ komentuje náměstek pro technickou správu majetku města Jiří Šolc.

Na základě těchto požadavků město připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich objízdných tras. Cílem připraveného plánu je zkoordinovat všechny práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě.  Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace. Termíny uzavírek najdete vždy aktuálně na webu https://bezpecnadoprava.liberec.cz/http://www.dopravniinfo.cz.

Přehled komunikací se stavebními úpravami:

Ulice Votočkova – výměna plynovodní přípojky, rekonstrukce vodovodu, oprava komunikace včetně odvodnění, předpoklad uzavírky: od 6.4.2020 do 31.7.2020.

 

Ulice Zahradní – rekonstrukce NTL + STL plynovodu, kanalizace a vodovodu, oprava komunikace včetně odvodnění, oprava chodníků a veřejného osvětlení, uzavírka: od 2. 3. 2020 do 7. 7. 2020   (práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu již zahájeny)

 

Ulice Františkovská + Anenská + Vaňurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce NTL plynovodu, oprava komunikací včetně odvodnění, chodníků a veřejného osvětlení, předpoklad uzavírky: květen až říjen 2020.

 

Nám. Dr. E. Beneše (naproti radnici) – oprava plynovodu a vodovodu v okolí kašny, oprava kamenné dlažby náměstí a chodníku po rekonstrukci IS, předpoklad uzavírky části náměstí: konec června až konec září 2020.

 

U Opatrovny + U Krematoria – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu, oprava komunikace a přilehlých chodníků včetně odvodnění, Předpoklad uzavírky: od 27.4.2020 do 30.10.2020.  Této uzavírce bude předcházet uzavření křižovatky ulic U Optarovny a Dr. M. Horákové, a to v termínu od 14. dubna 2020 do 3. května 2020.

 

Ulice Holečkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oprava komunikace a chodníků, předpoklad uzavírky: duben až červenec 2020.

 

Ulice Klášterní a část ul. Jablonecká – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu, oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení + nová plynovodní přípojka pro KNL v ul. Jablonecká.
Uzavírka ul. Klášterní od 16. 3. 2020 do 2. 10. 2020 (po úsecích).
Uzavírka křižovatky Klášterní x Husova od 23. 3. 2020 do 9. 4. 2020.
Předpoklad částečného omezení dopravy v ul. Jablonecká: červen až září 2020.

 

Ostatní opravy komunikací a plánované uzavírky:

Ulice U Domoviny a U Černého dolu – dokončení opravy povrchů po realizované rekonstrukci IS v roce 2019. Předpoklad uzavírky: od 14.4.2020 do 21.6.2020.

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci:

Stavební úpravy chodníků a komunikací. Zahájení v roce 2019, dokončení v roce 2020. Realizace je a bude prováděna bez uzavírek pouze s částečným omezením provozu:

  • ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická - předpoklad realizace červen - srpen 2020
  • křižovatka ul. Jeřmanická - Česká - dokončeno, realizace ve 2019
  • ul. Polní - termíny zatím platí
  • ul. Dobiášova - termíny zatím platí
  • ul. Baltská - realizace probíhá, předpoklad dokončení do května 2020
  • nám. Dr. E. Beneše - přechod u divadla - dokončeno
  • nám. Míru - termín zatím platí

 

 „Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou nutné, ale bohužel to s sebou nese nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ vysvětluje dále náměstek Jiří Šolc.

Zdvořile žádám liberecké řidiče a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší časovou náročnost a větší přípravu před jízdou, nicméně věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic ve městě,“ uzavírá primátorův náměstek Jiří Šolc.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.