04.09.2023
Jana Kodymová DiS.

Školní rok 2023/24 s dobrovolnými domácími úkoly

Ve školním roce 2023/24 by se v libereckých základních školách měly v daleko větší míře prosadit dobrovolné domácí úkoly. Ty totiž na rozdíl od povinných dětem umožňují lépe nakládat s volným časem a zejména podporují jejich osobní rozvoj při aktivitách, které dělají s radostí, protože je bytostně baví. A co baví, to i vzdělává. A naopak – co nudí a je děláno s nechutí, zanechá jen pramálo pozitivních stop, říká náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

„Vyhlašuji školní rok 2023/24 rokem dobrovolných domácích úkolů! Na pár libereckých základních školách je ostatně už praktikujeme, ale rád bych, aby tento trend postupně obsáhnul celé město. Pokud si berou dospělí lidé svou práci domů, je to jejich vlastní rozhodnutí. I za cenu, že jde na úkor volného času, rodiny, koníčků, regenerace. Děti ale žádný prostor pro podobnou volbu nemají, tradiční škola jim povinnosti – a často neúměrné – striktně ukládá i na doma a ještě je za to hodnotí známkou či dokonce nesmyslně kázeňským opatřením/trestem. Tady naše školství dělá už mnoho desetiletí něco špatně,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Podle náměstka Ivana Langra připravují povinné domácí úkoly děti o čas, který jinak mohou věnovat svému rozvoji při neméně důležitých mimoškolních aktivitách. A mnohdy nesmlouvavě zaměstnávají i rodiče, což naprosto postrádá smysl. „Je jasné, že dobrovolné domácí úkoly si na učitelích nelze vynutit, musejí k nim v týmu celé školy a také společně s rodiči a dětmi sami dospět. Pochopit, že pro celkové vzdělávání jsou prospěšnější než současný mechanismus úkolů povinných,“ uvedl náměstek Langr. A dodal: „Ovšem pozor, netvrdím, že děti nemají ve škole a pro školu plnit žádné povinnosti, už pro samotné poznání, že život sám je vedle práv elementárně postaven i na povinnostech a zodpovědnosti, ale měly by mít prostor spoluurčovat, co právě tou jejich povinností může být dle svých zájmů a schopností. Získat i k povinnosti pozitivní vztah.“

Kampaň za dobrovolné domácí úkoly náměstek Langr považuje za součást debaty nad souborem nových principů vzdělávání v základních školách Š.P.U.N.T., které zveřejnil už letos zjara.

Nastavení cookies