29.06.2021

SVS opraví vodovod a kanalizaci v Sokolské ulici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2021: rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace v Sokolské ulici. Stavba je koordinována s investiční akcí města, dále s ŘSD a se společností innogy.

Litinový vodovod v Sokolské ulici pochází z roku 1954. Řad je už dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300, je neznámého stáří. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav, degradaci materiálu, praskliny. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, ŘSD a společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 metrů a kanalizace v délce 224 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici Sokolská v úseku od křižovatky s ul. Frýdlantská do křižovatky s ul. Zhořelecká.

Kanalizační stoka je vedena v městských asfaltových komunikacích (ŘSD, město Liberec). Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 224,00 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 a DN 600, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v samostatném paženém výkopu, resp. ve společném v souběhu s vodovodem.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v úseku z ul. Frýdlantská do křižovatky s ul. Zhořelecká.  Vodovodní řad je veden v městských asfaltových komunikacích (ŘSD, město Liberec). Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu je 330,00 metrů, pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny (LTH DN 100 - 312,00 m, LTH DN 350 - 18,00 m) + propoje stávajících řadů (LT 100 - 13,00 m, LT 350 - 6,00 m). Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí a propojení stávajícího řadu LT 100 do ul. Ruprechtická a LT 350 do ul. Rybářská. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným samostatným paženým výkopem, v malé části pak společným výkopem v souběhu s rekonstrukcí kanalizace.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce by měly začít v následujících dnech (ve 27. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.