31.01.2024
Jan Král

Z Liberce do Prahy vlakem za 69 minut. Vyplývá to ze studie Správy železnic

Výsledky Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice včera představila Správa železnic. Zástupci statutárního města Liberec, Libereckého kraje, dotčených měst a obcí i krajského koordinátora veřejné dopravy KORID LK se seznámili se závěry studie proveditelnosti a s plánem dalšího postupu přípravy modernizace tohoto železničního spojení.

Centrální komise Ministerstva dopravy koncem května minulého roku schválila Studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě s označením 200PF. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moci na této trase konkurovat silniční dopravě.

Podle schválené varianty se téměř v celé trase zruší stávající vedení trati mezi Turnovem a Libercem. Výjimkou bude úsek Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, který bude zachován pro nákladní obsluhu. Z Liberce na státní hranici s Polskem dojde k elektrizaci trati ve stávající stopě a rekonstrukci vybraných úseků. Kromě výše uvedeného spojení je součástí 200PF varianty i elektrizace tratí ve Frýdlantském výběžku.

Správa železnic plánuje zahájit výstavbu nejdříve v roce 2030. Investiční náklady jsou v této chvíli vyčísleny na desítky miliard korun.

Zdroj: tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR a Libereckého kraje

Nastavení cookies