27.01.2020
Ondřej Vyskočil

Data krajinného pokryvu (land cover / land use, LULC)

V rámci datových vrstev mapového portálu města Liberce byla zveřejněna vrstva LAND USE / LAND COVER pro ORP Liberec (LULC), která vznikla jako jeden z podkladů pro již realizovanou územní studii krajiny pro obec s rozšířenou působností Liberec, jejímž pořizovatelem byl odbor územního plánování magistrátu města

Bližší informace o této vrstvě jsou na odkaze: http://docs.liberec.cz/Odb_HA/2_UPP/UZEMNI_STUDIE_KRAJINY/USK_ORP_Liberec_finalni_verze/Text/Prilohy/4_LULC_pruvodni_zprava.pdf

Kompletní dokumentace územní studie krajiny pro ORP Liberec, v rámci které datová vrstva LULC vznikla je na odkaze:

https://www.liberec.cz/uzemni-studie-krajiny/

Data krajinného pokryvu (land cover / land use, LULC) jsou obecně základním datovým vstupem pro celou řadu aplikací v oblasti životního prostředí, územního plánování, zemědělství a dalších oborů  včetně modelování a analýz. Data land cover / land use mohou být zpracována v různém prostorovém či obsahovém detailu s využitím různých dat dálkového průzkumu Země. Tematický obsah databáze může být úzce zaměřený na nějakou speciální datovou potřebu, nebo je obsah dán de-facto standardní nomenklaturou (jako např. CORINE Land Cover či FAO LCCS nomenklatura) pro obecnější použití.

Data krajinného pokryvu (land cover / land use, LULC) najdete v tématu všeobecná datová sada.

Nastavení cookies